Rotterdams Goud

Onze school werkt samen met de Bogermanschool aan het verbeteren van de leerprestaties. We doen dit aan de hand van het project 'Rotterdams Goud'. Door intensieve begeleiding van leraren, groepen en het realiseren van een fijne, rustige sfeer komen kinderen meer tot hun recht en presteren daardoor beter.

Ons onderwijs

Ons onderwijs richt zich op zo hoog mogelijke opbrengsten, planmatige aandacht voor de sociaal-emotionele vorming én de mogelijkheid voor onze leerlingen om zelf, gedurende een aantal uren per week aan het leerproces. 

De uitgangspunten:

  • convergente differentiatie
  • planmatige aandacht voor sociaal-emotionele ontwikkeling d.m.v. Kwink.
  • ook mogelijkheden tot onderwijs naar belangstelling

Onze drie schoolregels

  • Ik ben aardig voor groot en klein, zo voelt iedereen zich fijn.
  • Ik laat alle spullen schoon en heel, daar zorg ik voor als ik werk en speel.
  • In de school ben ik rustig, dat lukt me best, zo ben ik een voorbeeld voor de rest.