De Rotterdamse Peuterschool,

locatie Willem van Oranje

 

Onze basisschool werkt intensief samen met De Rotterdamse Peuterschool, onderdeel van de stichting Peuter & Co. Deze peuterschool is voor kinderen van twee en drie jaar. Bij de peuterschool krijgen kinderen een goede voorbereiding op de basisschool. Al spelend leren ze nieuwe vaardigheden, samen met leeftijdsgenoten uit de buurt. Op de peuterschool is veel ruimte om te spelen, want spelen is leuk en leerzaam voor kinderen. Binnen zijn speelhoeken om te lezen, bouwen of knutselen en er zijn kasten vol puzzels en spelletjes. Buiten is een schoolplein om te rennen, te klimmen en te fietsen.

De pedagogisch medewerkers praten en zingen veel met de peuters, waardoor ze nieuwe woorden en begrippen leren. Ook sociale vaardigheden komen aan bod. Zo leren kinderen om speelgoed te delen en om kleine conflicten op te lossen.

Ook bereiden de medewerkers de kinderen voor op lezen en rekenen, wat onmisbaar is voor een goede start op de basisschool. Door samen een boek te lezen bijvoorbeeld en door met ieder kind spelenderwijs te tellen, te wegen en te meten. De medewerkers volgen daarbij nauwgezet de ontwikkeling van elk kind en zorgen voor een bijpassend aanbod aan activiteiten.

Belangrijk zijn ook de ouderactiviteiten die de peuterschool organiseert, zoals de spel-inloop, ouder/kind activiteiten en ouderbijeenkomsten. Op die manier kan er een goede band ontstaan tussen de ouders en de pedagogisch medewerkers. Tijdens de ouderactiviteiten wordt ook uitgelegd wat ouders zelf thuis kunnen doen om de ontwikkeling van hun kind te stimuleren. Want succes op de basisschool begint thuis.

Elke peuter komt meerdere dagdelen per week naar de peuterschool. Eén dagdeel duurt circa 3 uur en kan ’s ochtends of ’s middags worden afgenomen. Hoeveel dagdelen een kind precies naar de peuterschool gaat, is in overleg met de ouders. De kosten zijn afhankelijk van het inkomen van de ouders. Als basisschool raden wij ouders aan te kiezen voor deze peuterschool. Uw kind krijgt daardoor een goede voorbereiding op de basisschool en raakt spelenderwijs vertrouwd met onze school. Dat is prettig voor uw kind, voor u en voor ons!

Loop gerust eens binnen bij de peuterschool, de pedagogisch medewerkers maken graag kennis met u.

Meer informatie vindt u op https://derotterdamsepeuterschool.nl/locatie/willem-van-oranje/

Bellen of mailen kan ook, via (010) 477 10 09 of plaatsing@peuterenco.nl