Ouderapp

Op onze school werken wij met de ouderapp. Dit is een app die u op uw mobiele telefoon kunt installeren door hem te downloaden via de App Store of via Google Play. Het is de bedoeling dat de communicatie tussen ouders en de school zoveel mogelijk via deze app verloopt. Wij als team zijn erg enthousiast over de mogelijkheden die deze app biedt.

Met de ouderapp:
- Sturen wij u berichtjes, foto’s en filmpjes zodat u snel op de hoogte bent
  van belangrijke en leuke informatie. 
- Ontvangt u spoedberichten (bijvoorbeeld als een klas vrij is i.v.m. ziekte
  van de leerkracht en er geen vervanging is).
- Kunt u reageren op berichten.
- Kunnen wij u vragen om als ondersteuning mee te gaan met activiteiten.
- Kunt u, op de door ons vastgestelde dagen/tijden, zelf een dag en tijd 
  inplannen voor een ouder- of rapportgesprek. U krijgt via de app van
  tevoren een melding dat u zich in kunt schrijven en u ontvangt via de app
  een herinnering op de dag van het gesprek.
- Delen wij met u allerlei leuke en interessante links (bijvoorbeeld leuke 
  activiteiten voor de kinderen in de buurt).
- Kunt u ziekmeldingen doen.

Iedere leerling krijgt een brief mee naar huis met daarin een persoonlijke inlogcode (de koppelcode), instructies over hoe u de ouderapp kunt installeren en hoe u, indien u meerdere kinderen bij ons op school heeft, deze samen in de app kunt registreren. Ook kunnen beide ouders deze app installeren en zo de berichten uit de klas van hun kind volgen.

Zet u ook onze ouderapp op uw telefoon? Wij zouden dat heel erg fijn vinden. Heeft u vragen over het installeren van de app, neem dan even contact met ons op. 
Dan zorgen we er samen voor dat het gaat werken. 

Het team van PCBS Willem van Oranje