Informatie en Documentatie

Hier vindt u diverse informatie en documentatie met betrekking tot onze school.

Schooltijden

Dag  van tot
 Maandag        08.30 uur    15.00 uur
 Dinsdag 08.30 uur 15.00 uur
 Woensdag 08.30 uur 13.00 uur
 Donderdag 08.30 uur 15.00 uur
 Vrijdag 08.30 uur 15.00 uur

De lessen starten om 08.30 uur. De leerlingen dienen om 08.20 uur op school te zijn. Op het plein staan de leerkrachten klaar om ze op te wachten. Daarna gaan ze per groep naar binnen. 

Op onze school werken wij met een continue rooster. Dat wil zeggen dat de kinderen tussen de middag op school eten.

PROJECT "NIET GRAAG EEN LEGE MAAG"
Veel kinderen in Rotterdam-Zuid groeien op in armoede. Sommigen van die kinderen komen regelmatig zonder ontbijt of lunch naar school. Niet alleen is dat voor die kinderen ongezond, maar het stoort ook hun leerproces. Dat is een probleem, waarvoor het project ‘Niet Graag een Lege Maag’ een oplossing wil bieden. Met het project ‘Niet Graag een Lege Maag’ wordt voor deze kinderen een lunchpakket verzorgd, zodat zij de hele (school)dag met een gevulde maag kunnen doorkomen. Het project is gestart vanuit de overtuiging dat kinderen gelukkiger zijn met een volle maag en dat daarmee de toekomstkansen van kinderen wordt verbeterd.

In verband met de allergie van een aantal leerlingen is het NIET toegestaan om pindakaas op de boterham van uw kind mee te geven. Wij vertrouwen op uw begrip.


Ziek melden
Indien uw kind ziek is dient u uw kind af te melden. U dient dit 's morgens vóór 08.15 uur te doen. Dit kan telefonisch op telefoonnummer 010-419 52 89 of via de Ouderapp. Wij verzoeken u vriendelijk om ziekmeldingen niet over te laten aan een broertje en/of zusje.

Wanneer een kind niet is ziekgemeld dan wordt dit gezien als ongeoorloofd verzuim en wordt er een melding gedaan bij de afdeling leerplicht.

Indien uw kind koorts heeft mag hij/zij niet op school komen. Op deze manier beperken wij het besmettingsgevaar.

Indien uw kind een afspraak heeft bij bijvoorbeeld de huisarts, tandarts etc., geeft u dit dan op tijd door aan de leerkracht van uw kind door een briefje mee te geven of door een email te sturen naar de leerkracht van uw kind.

Fysiotherapie, logopedie en schooltandarts

Fysiotherapie en logopedie
Binnen onze school is de mogelijkheid voor uw kind voor het volgen van fysiotherapie of logopedie. Informatie hierover kunt u krijgen via de intern begeleider.

Schooltandarts
U kunt uw kind aanmelden voor de schooltandarts. Inschrijfformulieren zijn bij de administratie verkrijgbaar. Onze schooltandarts is Dantekids. Zij zijn gevestigd aan de Maasstadweg 90 te Rotterdam (nabij het Maasstad Ziekenhuis).

Twee keer per jaar worden de leerlingen die hiervoor zijn aangemeld met een busje opgehaald door de schooltandarts.

Schoolgids
Elk jaar krijgen alle ouders een schoolgids waarin de informatie staat vermeld over de dagelijkse gang van zaken binnen de school.
Hierbij wordt er informatie gegeven over de schooltijden, vakantiedata, omgangsregels binnen de school en andere zaken die waardevol zijn om als ouder te weten.

- Download hier de schoolgids: Schoolgids 2022-2023 
- Download hier het schoolondersteuningsprofiel: SOP - februari 2020

Schoolplan
De school heeft een schoolplan. Dit plan beschrijft de huidige situatie en de gewenste situatie van de school. Een schoolplan dient als leidraad voor de beleidsmatige ontwikkelingen binnen een school voor een periode van 4 jaar. Het huidige schoolplan is goedgekeurd door de medezeggenschapsraad van de school. In principe wordt dit plan in 2020 hernieuwd. Tussendoor is het echter mogelijk om het plan aan te passen als de situatie daar om vraagt.
Download hier het schoolplan: het nieuwe schoolplan volgt z.s.m.

De Overstap Route Basisonderwijs naar Voortgezet Onderwijs

Koers VO is verantwoordelijk voor de werkwijze en procedure rondom de overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs in Rotterdam e.o.

Op de website van Koers VO kunt u terecht voor informatie rondom de overstap van uw kind van de basisschool naar de middelbare school aan de hand van De Overstap Route: www.koersvo.nl > ouders > De OverstapRoute.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Koers VO via e-mail: deoverstaproute@koersvo.nl of telefonisch via telefoonnr. (010) 484 25 76.

Klik hier voor De Overstap Route Kaart met toelichting voor ouders - update januari 2021

Buitenschoolse opvang

Little Super Stars
Kinderdagverblijf "Little Super Stars" is gevestigd aan de Groene Hilledijk 282-E te Rotterdam-Zuid. Kinderen kunnen hier na school en tijdens de schoolvakanties opgevangen worden. Voor meer informatie kunt u kijken op de site: 

http://www.littlesuperstars.nl

Telefoon: 06-52571792 of 06-52571793
Email: info@littlesuperstars.nl

BSO De Maan
Voor meer informatie kunt u kijken op de site:
https://www.kinderopvang-demaan.nl

Telefoon: 010-7200700
Email: info@kinderopvang-demaan.nl