Ouderraad

De ouderraad is een enthousiaste groep ouders die allerlei activiteiten organiseert voor de kinderen. Zij vergadert eenmaal per maand waarbij ook altijd iemand van de medezeggenschapsraad en een of twee teamleden aanwezig zijn. De ouderraad verdeelt het werk over diverse commissies zodat niet iedereen op elk moment van het jaar even actief hoeft te zijn. Gelukkig hebben we een grote ouderraad maar ook daar vinden mutaties plaats en het is dus belangrijk elk jaar te toetsen of er nog ouders zijn die ook willen deelnemen in de raad.

Voor de meeste ouders is het gevoel van betrokkenheid bij school van hun kind(eren) een belangrijke reden om lid te worden van de ouderraad. Het lidmaatschap van de ouderraad geeft meer inzicht in het reilen en zeilen van onze school. En het is een prettige manier om het team een handje te helpen en met eigen ogen te zien hoe de leerlingen genieten van alle leuke activiteiten die tijdens en buiten de lessen om worden georganiseerd.

Taken van de ouderraad

De belangrijkste taken van de ouderraad zijn:

  • het organiseren van ouderavonden
  • het organiseren van festiviteiten en dergelijke
  • het geven van advies aan de medezeggenschapsraad
  • de belangen van de ouders te behartigen bij de medezeggenschapsraad, bij de schoolleiding en zonodig bij het bestuur.

Ouderbijdrage

Met ingang van schooljaar 2021-2022 vragen PCBO-scholen geen ouderbijdrage meer. Schoolactiviteiten gaan gewoon door en worden betaald door ons PCBO-schoolbestuur. Zo houden we onderwijs toegankelijk voor iedereen.