Groep 8

De leerkracht van groep 8 is Juf Rinia Tjon-A-Lin. Wegens omstandigheden kan zij niet voor de groep staan en hebben wij geen vervangende leerkracht kunnen vinden. Onze groep 8 is geplaatst in groep 8 van De Savornin Lohmanschool.