INSCHRIJFFORMULIER
Inschrijfformulieren zijn niet te downloaden.
Deze worden samen met u als ouder/verzorger op school ingevuld als u komt om uw kind in te schrijven.

AANVRAAG EXTRA VERLOF

Download hier het formulier voor verlof van minder dan 10 dagen:
Aanvraag Extra Verlof voor minder dan 10 dagen. 

De directie beslist of het verlof wordt toegekend.

Download hier het formulier voor verlof van
10 dagen of meer.
Aanvraag Extra Verlof voor 10 dagen of meer.

Let op:
Aanvragen voor extra verlof dienen minimaal 8 weken van te voren te worden ingediend bij de directie. Uitzondering is natuurlijk de aanvraag voor extra verlof bij het overlijden van een familielid.