Groep 3
Leerkrachten: Juf Adriëlle in 't Veld en Juf Hacer Bektas 
Email: a.veld@dslwvo.nl - h.bektas@dslwvo.nl

NIEUWS UIT DE GROEP

23 september 2021
Nieuwsbrief nummer 2


Belangrijke dagen
- 6 tot 15 oktober Kinderboekenweek Thema ‘worden wat je wilt’.
- 18 t/m 22 oktober Herfstvakantie
- Maandag 25 oktober Leerlingen vrij ivm studiedag

Beste ouders van de kinderen in groep 3,

Week vier zit er na vandaag alweer op. We hebben vier intensieve weken achter de rug waarin de leerlingen veel nieuwe materialen, nieuwe werkwijzen en vele routines hebben gezien en geoefend. Ook zijn er al vier woordjes voorbij gekomen (ik, kim, sim, kip en aap) en kennen de leerlingen al zes letters (i, k, m, s, p en aa) waar we al behoorlijk veel woordjes mee kunnen maken. In de vorige nieuwsbrief heeft u kunnen lezen hoe dat allemaal zit met lezen en rekenen in groep 3. En hoe wij de woordjes oefenen om ze vervolgens vlot te kunnen lezen. Ook heeft u een uitnodiging gekregen om dinsdag 28 september uitleg te krijgen over de leesmap, een map waarin we u mee willen nemen in het oefenen van de woordjes en het vervolgens lezen van zinnen. Wees welkom, wij hopen u dinsdag te ontmoeten!

Veilig leren lezen kern 1
Deze week zijn wij gestart met kern 1. In de afgelopen nieuwsbrief heeft u kunnen lezen waar we het tijdens kern 1 over hebben. De woorden die wij deze kern leren zijn: kip, aap, raak, rem, vis. Met alle letters van deze woorden maken wij weer nieuwe woordjes. Oefent u met ons mee dmv de leesmap en de werkbladen die de leerlingen vanuit de klas meekrijgen? We oefenen in de klas uit de Veilig en Vlot boekjes. Ook mogen wij kern 1 een eigen boekje uitkiezen waar we heerlijk in kunnen lezen als we klaar zijn met ons werk. Wist u dat deze boekjes ook bij de bibliotheek te lenen zijn? Onder aan deze nieuwsbrief de doelen van kern 1 nogmaals en de woorden die daarbij horen.

Rekenen groep 3
In blok 1 van rekenen leren wij deze weken over de getallenlijn tot 10. Wij kunnen aan het einde van dit blok: 1. De getallen op volgorde zetten van 0 tot 10 2. De juiste hoeveelheid tekenen als het gaat om meer en minder. 3. Tot 6 voorwerpen splitsen. 4. De hele uren aflezen op de analoge klok Wij oefenen alles eerst in het ‘echt’. Wij doen veel met ons lichaam om te ervaren hoe de getallenlijn is opgebouwd, door bijvoorbeeld te springen met sprongetjes waarbij we er elke keer eentje vooruit springen. Ook verdelen wij de dieren vanuit ons Veilig Lezen Lezen thema, wij zijn dan bezig met splitsen. Of klokkijken; in de themahoek deze weken lezen wij op de klok wanneer de dierentuin open gaat, hoe laat de voorstelling begint en wanneer deze is afgelopen. Met alles zijn wij eerst praktisch bezig door het te ervaren en te doen. Vervolgens maken wij de transitie naar papier: het verwerken in het rekenschrift en het kunnen noteren.

Buiten spelen
En uiteraard zijn wij ook heerlijk buiten en genieten wij van de nog prachtige dagen. Tijdens de ochtend een kwartiertje met de juf, tijdens de middag een half uurtje met onze TSO meester, meester Martin. 

Spelen in de klas
Niet alleen buiten maar ook binnen spelen wij. Wij leren en spelen adhv allemaal verschillende activiteiten die zijn ingepland op het planbord. Vanaf deze week is daar ook de themahoek aan toegevoegd waar de kinderen mogen ontdekken en spelen in ‘de dierentuin’: kaartjes verkopen met geld, tijden aflezen van de klok, de dieren sorteren, de dieren verzorgen,… het hoort er allemaal bij. 

Nieuwe letters leren
Wist u dat letters leren heel erg leuk is. We maken de letters van klei, of we oefenen ze in scheerschuim. Dit alles om de motorische ontwikkeling te bevorderen. 

Werken met de Chromebook
Ook hebben wij al twee keer geoefend in de klas met de Chromebook. De kinderen weten nu al heel goed hoe het VLL programma in elkaar zit. Nu alleen nog oefenen met de software van WIG en dan kunnen de kinderen ook thuis fijn aan de slag. 

Jarigen
Deze maand is Gmar jarig! Hij wordt 7 jaar. Alvast gefeliciteerd Gmar!

Pinda allergie in school
Wilt u er alstublieft goed op letten dat u géén pindakaas meegeeft op de boterhammen van uw kind voor bij de overblijf. In onze klas en ook verder in de school zijn er leerlingen met een pinda allergie, dit kan heel erg gevaarlijk zijn. Pindakaas is daarom in de hele school verboden. 

Juf Adriëlle en Juf Hacer