Onze visie en missie.

Op de Basisschool Willem van Oranje ligt de focus op leren. Wij streven ernaar dat de kinderen op een passend opleidingsniveau uitstromen en denken in kansen.

Wij kennen alle leerlingen en hebben hoge verwachtingen van hen. Wij bieden de kinderen de beste kansen en willen dat alle kinderen het fundamentele niveau halen of zelfs uitstromen op 2F of 1S. Wij vinden een goede basiskennis heel belangrijk omdat kinderen dan kunnen ontdekken, informatie op waarde kunnen schatten en dit kunnen integreren met bestaande kennis.

Ons onderwijs is excellent door: - Focus op de leerkracht; scheiding van taken en professionalisering - Focus op curriculum: diepte voor breedte - Focus op voortgang: datasturing voor een beredeneerd aanbod - Focus op een sterke gedragscultuur - Focus op duurzame kwaliteit - Focus op kennisdeling.

Wij willen recht doen aan uw kind door hem/haar te ondersteunen en te begeleiden bij het opgroeien tot een onderzoekende kritische volwassene met respect voor zichzelf en de wereld om hem/haar heen. Wij helpen uw kind bij het ontdekken van zijn talenten en op het reguleren van behoeften. We maken kinderen trots op wie ze zijn en laten ze ervaren wat ze kunnen bereiken, nu en in de toekomst.

Wij bieden naast de kernvakken ook techniek en we bewegen veel. Bewegen is niet alleen gezond maar helpt ook bij het verwerken en reguleren van emoties.