De ouder app

26 januari 2022

Beste ouders, verzorgers,

Op onze school gaan wij werken met de ouderapp. Dit is een app die u op uw mobiele telefoon kunt installeren door hem te downloaden via de App Store of via Google Play. Het is de bedoeling dat de communicatie tussen ouders en de school zoveel mogelijk via deze app zal gaan verlopen. Wij als teams zijn erg enthousiast over de mogelijkheden die deze app biedt.

Met de ouderapp:
- Sturen wij u berichtjes, foto’s en filmpjes zodat u snel op de hoogte bent van belangrijke en leuke informatie. 
- Ontvangt u spoedberichten (bijvoorbeeld als een klas vrij is i.v.m. ziekte van de leerkracht en er geen vervanging is).
- Kunt u reageren op berichten.
- Kunnen wij u vragen om als ondersteuning mee te gaan met activiteiten 
(uiteraard zodra Corona dit weer toelaat).
- Kunt u, op de door ons vastgestelde dagen/tijden, zelf een dag en tijd 
inplannen voor een ouder- of rapportgesprek. U krijgt via de app van tevoren 
een melding dat u zich in kunt schrijven en u ontvangt via de app een 
herinnering op de dag van het gesprek.
- Delen wij met u allerlei leuke en interessante links (bijvoorbeeld leuke 
activiteiten voor de kinderen in de buurt).
- Kunt u ziekmeldingen doen.

Iedere leerling krijgt een brief mee naar huis met daarin een persoonlijke inlogcode (de koppelcode), instructies over hoe u de ouderapp kunt installeren en hoe u, indien u meerdere kinderen bij ons op school heeft, deze samen in de app kunt registreren. Ook kunnen beide ouders deze app installeren en zo de berichten uit de klas van hun kind volgen.

De app werkt op zijn best als alle ouders zich aanmelden. Zet u ook onze ouderapp op uw telefoon? Wij zouden dat heel erg fijn vinden. Heeft u vragen over het installeren van de app, neem dan even contact met ons op. 
Dan zorgen we er samen voor dat het gaat werken. 

De teams van PCBS Willem van Oranje en De Savornin Lohmanschool
Media
  • hands-g87f7aa9a1_640