Nieuwsberichten
Oranjenieuws 30 juni 2020
30-06-2020 14:23
Met in deze brief nieuws over de tijdelijke schooltijden, contact met school, het schoolgeld, betalingen door Meedoen, een studiedag voor het team, afscheid van groep 8, de zomervakantie, onze jarige van deze week en de ouderkamer.

Ouderbrief nr. 31
Dinsdag 30 juni 2020


Beste ouders/verzorgers,

Het schooljaar begint op zijn eind te lopen. Over twee weken verlaten de leerlingen van groep 8 onze school. De meeste leerlingen hebben vanaf groep 1 bij ons op school gezeten dus het is altijd weer vreemd om ze het nieuwe schooljaar niet meer bij ons school te hebben. Wij hopen dat ze het naar hun zin hebben op het voortgezet onderwijs op de school van hun keuze.

Tijdelijke schooltijden
Tot aan de zomervakantie gelden (voorlopig) de volgende tijdelijke schooltijden voor alle groepen:

Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag : 08.30 uur tot 14.00 uur
Woensdag : 08.30 uur tot 13.00 uur

Contact met school
 Helaas blijft de school voorlopig nog gesloten voor ouders/verzorgers.
 Indien u vragen heeft voor Sandra, de leerkracht van uw kind of een van de overige teamleden, dan kunt u een briefje meegeven met uw kind, ons mailen of bellen.
 De leerkrachten zijn alleen buiten de lestijden telefonisch bereikbaar.
 De emailadressen van het team kunt u terug vinden op onze site bij “contact”.
 Het is voor ouders niet toegestaan om in de ruimte te komen tussen het grote speeltoestel op het plein en de school.

Wij vertrouwen op uw begrip.

Schoolgeld
Helaas zijn het schoolreisje en het kamp dit jaar niet doorgegaan i.v.m. de maatregelen rondom het Coronavirus. Indien u het schoolreisje of kamp nog niet heeft betaald, dan hoeft u dat dit schooljaar niet meer te doen. Ouders die al wel hebben betaald, daarvan nemen wij het bedrag mee naar de nota van 2020-2021.

Indien u het schoolgeld van € 20,00 nog niet heeft betaald, dan willen wij u vragen dit alsnog te doen. Van het schoolgeld betalen wij namelijk de verschillende feesten, zoals de Kinderboekenweek, het Sinterklaasfeest en het Kerstfeest betalen. Hiervoor krijgen wij namelijk geen subsidie.

Betalingen gedaan door “Meedoen”
Een aantal ouders heeft via de Stichting Meedoen het schoolgeld of het kampgeld voldaan.
Karen heeft contact gehad met deze stichting om te vragen of deze meegenomen konden worden naar komend schooljaar. Alle bedragen die door de Stichting Meedoen zijn gestort moeten wij weer terug storten. Indien u volgend jaar voor het schoolreisje of kamp weer gebruik wilt maken van een bijdrage vanuit Meedoen, dan dient u hier volgend jaar opnieuw een aanvraag voor in te dienen.

Studiedag voor het team
In verband met een studiedag voor het team is de school gesloten op vrijdag 10 juli 2020.
De peuterspeelzaal is deze dag wel open.

Afscheid groep 8
Maandag 13 juli zullen wij afscheid nemen van de leerlingen van groep 8. Ondanks de maatregelen die wij moeten nemen (o.a. de 1,5 meter afstand) maken wij er een zo’n gezellig mogelijk afscheidsfeestje van!

Zomervakantie
Voor de leerlingen van groep 1 t/m 8 begint de zomervakantie op vrijdag 17 juli 2020.
De peuterspeelzaal is op vrijdag 17 juli wel open.

De zomervakantie duurt tot en met vrijdag 28 augustus. De eerste schooldag in het nieuwe schooljaar is maandag 31 augustus. Wij hopen dan iedereen gezond en uitgerust weer terug te zien op school.

Hieperdepiep HOERA!
Wij feliciteren onze jarige van deze week:

2 juli : Aleena, 7 jaar

Ouderkamer
In verband met de maatregelen in de school rondom het coronavirus is de school tijdelijk niet geopend is voor ouders. Dat betekent ook dat onze ouderkamer gesloten is en er geen activiteiten plaats zullen vinden zoals bijv. koffiedrinken, taalles, overstap etc.

Met vriendelijke groeten,
Het team van de Willem van Oranje
Alle nieuwsberichten bekijken
Contactgegevens
PCBS Willem van Oranje
Hendrick Croesinckstraat 36
3074 PG Rotterdam

Tel: 010 - 419 52 89
Fax: 010 - 432 16 59

Deze pagina in de Favorieten opnemen
Deze pagina printen
Alle nieuwsberichten downloaden als RSS