Nieuwsberichten
Oranjenieuws 16 juni 2020
16-06-2020 14:01
Met in deze brief nieuws over de tijdelijke schooltijden, contact met school, ziek, te laat of afwezig, studiedag voor het team, de jarigen van deze week en de ouderkamer.

Ouderbrief nr. 29
Dinsdag 16 juni 2020Beste ouders/verzorgers,

Wat was het fijn om alle kinderen weer in de klassen te zien! Wij hopen dat de kinderen het ook weer fijn hebben gevonden om al hun klasgenoten te zien.

Tijdelijke schooltijden
Tot aan de zomervakantie gelden (voorlopig) de volgende tijdelijke schooltijden voor alle groepen:

Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag : 08.30 uur tot 14.00 uur
Woensdag : 08.30 uur tot 13.00 uur

Contact met school
 Helaas blijft de school voorlopig nog gesloten voor ouders/verzorgers.
 Indien u vragen heeft voor Sandra, de leerkracht van uw kind of een van de overige teamleden, dan kunt u een briefje meegeven met uw kind, ons mailen of bellen.
 De leerkrachten zijn alleen buiten de lestijden telefonisch bereikbaar.
 De emailadressen van het team kunt u terug vinden op onze site bij “contact”.
 Het is voor ouders niet toegestaan om in de ruimte te komen tussen het grote speeltoestel op het plein en de school.

Wij vertrouwen op uw begrip.

Ziek, te laat of afwezig?
Nu alle leerlingen weer naar school moeten komen, worden ook onze absentielijsten weer nauwkeurig ingevuld door de leerkrachten. Hierop staat o.a. aangegeven of een leerling ziek is, of hij/zij te laat is, geoorloofd of ongeoorloofd afwezig. Deze gegevens worden opgenomen in onze leerlingenadministratie.

Ziek?
Als uw kind ziek is dient u hem/haar vóór 08.30 uur telefonisch ziek te melden. Wij vragen u hiervoor zelf de school te bellen en de ziekmelding niet over te laten aan een broertje of zusje. Soms lukt het niet om in 1x contact met ons te krijgen, dan is de lijn bezet. Probeer het dan een paar minuten later nog een keer.

Te laat?
De lessen beginnen om 08.30 uur. Het te laat komen verstoort de les voor de andere leerlingen. Zorgt u er dus alstublieft voor dat uw kind op tijd op school is.
De juffen staan vanaf ongeveer 08.25 uur buiten om de leerlingen op te vangen.

Afwezig?
Indien uw kind niet aanwezig is op school en wij niets van u gehoord hebben zullen wij telefonisch contact met u opnemen om te vragen waar uw kind is. Houdt u er wel rekening mee dat als wij u moeten bellen wij dit helaas als “ongeoorloofd afwezig” in onze administratie op moeten nemen.

Als leerlingen regelmatig te laat komen en/of regelmatig “ongeoorloofd afwezig” zijn, dan moeten wij dit doorgeven aan de afdeling leerplicht van de Gemeente Rotterdam.

Studiedag voor het team
Op maandag 22 juni stond er een studiedag voor het team gepland. Door de corona wisselingen zal deze studiedag worden verplaatst. De studiedag zal nu gehouden worden op vrijdag
10 juli 2020. De peuterspeelzaal is deze dag wel open.

Hieperdepiep HOERA!
16 juni : Osman, 5 jaar
19 juni : Dila, 6 jaar
23 juni : Daniel, 13 jaar

Ouderkamer
In verband met de maatregelen in de school rondom het coronavirus is de school tijdelijk niet geopend is voor ouders. Dat betekent ook dat onze ouderkamer gesloten is en er geen activiteiten plaats zullen vinden voor ouders.

Het koffiedrinken op maandagmorgen, de taallessen, de overstap etc. komen dus voorlopig te vervallen. Zodra wij deze activiteiten weer opstarten laten wij u dit natuurlijk zo snel mogelijk weten.

Met vriendelijke groeten,
Het team van de Willem van Oranje
Alle nieuwsberichten bekijken
Contactgegevens
PCBS Willem van Oranje
Hendrick Croesinckstraat 36
3074 PG Rotterdam

Tel: 010 - 419 52 89
Fax: 010 - 432 16 59

Deze pagina in de Favorieten opnemen
Deze pagina printen
Alle nieuwsberichten downloaden als RSS