Nieuwsberichten
Oranjenieuws 6 juni 2020
09-06-2020 15:03
Met in deze brief nieuws over de tijdelijke maatregelen i.v.m. het corona virus, de studiedag voor het team, plein activiteiten, onze jarigen en de ouderkamer.

Ouderbrief nr. 28
Dinsdag 9 juni 2020


Beste ouders/verzorgers,

Nu de school sinds 8 juni weer open is hopen wij tot de zomervakantie de tijdelijke schooltijden te houden:

Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag : 08.30 uur tot 14.00 uur
Woensdag : 08.30 uur tot 13.00 uur

Wij doen er binnen de school alles aan om een zo veilig mogelijke omgeving te maken voor zowel de kinderen als het team. Er is extra aandacht voor de hygiëne, onder andere met extra schoonmaak tussendoor, met handen wassen en ventilatie.

Helaas blijft de school voorlopig nog even gesloten voor u als ouders/verzorgers. Dit in verband met de veiligheid van kinderen en team. Indien u vragen heeft voor Sandra of voor één van de leerkrachten, dan kunt u een briefje meegeven aan uw kind, ons mailen of bellen. Indien u de leerkracht van uw kind telefonisch wilt spreken; de leerkrachten zijn alleen buiten de lestijden telefonisch bereikbaar! De mailadressen van de teamleden kunt u vinden op onze site bij “contact”.

Het is voor ouders niet toegestaan om in de ruimte te komen tussen het grote speeltoestel op het plein en de school. Wij vertrouwen op uw begrip.

Studiedag voor het team
Op maandag 22 juni staat er een studiedag voor het team gepland. Door de corona wisselingen zal deze studiedag worden verplaatst. De datum leest u volgende week in de nieuwsbrief.

Plein activiteiten
Stichting Humanitas Wel-zijn, in samenwerking met andere wijkpartners en organisaties, gaat weer starten met plein activiteiten op verschillende pleinen, dagen en tijdstippen in de wijk Hillesluis.

Inmiddels is bekend gemaakt dat alle jeugd weer buiten mag spelen. Wij verwijzen hierbij naar alle corona maatregelen om alle activiteiten op een zo goed mogelijke manier, met in acht neming van alle door de RIVM opgestelde regels, voor elkaar te krijgen. Bijvoorbeeld:

  • 1,5 meter afstand houden
  • Geen handen schudden
  • Deelnemen aan activiteiten betekent wel dat alle regels, maatregelen en afspraken geaccepteerd en gerespecteerd worden.
  • Kinderen met (lichte) ziekteverschijnselen zullen niet deelnemen aan de activiteiten.
  • Ouders worden geacht alle aanwijzingen van de activiteitenbegeleider op te volgen.
  • De activiteiten begeleiders houden 1,5 meter afstand, behalve bij blessures.
  • Jongeren van 12 jaar en ouder houden gedurende de hele activiteit 1,5 meter afstand van elkaar en van de activiteiten begeleider.

Wat is er bij ons op het plein te doen?

Dinsdag van 15.30 uur tot 17.00 uur
Pleintheater - leeftijd: tot en met 11 jaar

Donderdag van 15.30 uur tot 17.00 uur
Taekwando spelen - leeftijd: vanaf 12 jaar

Hieperdepiep HOERA!
02 juni : Sharifa, leerkracht groep 1
03 juni : Ellen, leerkracht groep 3
06 juni : Ciska, onderwijsassistente
06 juni : Imran, 7 jaar
07 juni : Ilmy, leerkracht groep 2
09 juni : Shreya, 9 jaar
12 juni : Melisa, 6 jaar

Ouderkamer
U heeft al kunnen lezen in deze brief dat in verband met de maatregelen in de school rondom het coronavirus de school tijdelijk niet geopend is voor ouders. Dat betekent ook dat de ouderkamer gesloten is en er geen activiteiten plaats zullen vinden voor ouders.

Het koffiedrinken op maandagmorgen, de taallessen, de overstap etc. komen dus voorlopig te vervallen. Zodra wij deze activiteiten weer opstarten laten wij u dit natuurlijk zo snel mogelijk weten.

Met vriendelijke groeten,
Het team van de Willem van Oranje
Alle nieuwsberichten bekijken
Contactgegevens
PCBS Willem van Oranje
Hendrick Croesinckstraat 36
3074 PG Rotterdam

Tel: 010 - 419 52 89
Fax: 010 - 432 16 59

Deze pagina in de Favorieten opnemen
Deze pagina printen
Alle nieuwsberichten downloaden als RSS