Ouderkamer
NIEUWTJES VANUIT ONZE OUDERKAMER.

Kijkt u voor foto's in de fotogalerij!

Medewerker ouderbetrokkenheid: Gabrielle den Hollander
Email adres: Protected email address

Elke maandag:
Koffieochtend tot 09.30 voor alle ouders!!
Soms zijn er bijeenkomsten. Deze duren tot 10.00 uur. Hou het Oranjenieuws in de gaten!!

Elke dinsdag:
Verteltassen ruilen voor groep 0 ( peuters)
Tijden: 08.45- 09.00 en 13.15- 13.30

Elke donderdag:
Inloop in groep 0, 1/ 2 en 3:
08.30- 09.00, daarna napraten in de ouderkamer tot 09.30

Taalles
Elke maandag van 13.00 - 14.00 uur - start: maandag 3 september. Aanmelden bij Gabriëlle.


*********************************************************************************************
Agenda 2018-2019


Elke maandag is er koffie drinken in de ouderkamer. Dit is van 08.30 uur tot 09.30 uur. De ene week is er koffie drinken en de andere week een voorlichting tijdens de koffie.


Donderdag 4 oktober Vaderavond: Cursus opvoedstijlen door Avant Sanare ( 19.00- 20.00)
Maandag: 8 oktober Koffie Plus voorlichting Avant Sanare: De workshop heet: 'de wereld rondom mijn kind' en gaat over het netwerk en de (mede)opvoeders die naast de ouder staan.
Dinsdag 9 oktober: Cursus opvoedstijlen (een verdieping op de cursus van vorig jaar)
Donderdag 11 oktober Ladies night voor alle moeders (plus 1 introduce, die 18+ is)
Maandag: 15 oktober koffie drinken

X vakantie
Maandag: 5 november Koffiedrinken met het wijkteam en Sandra ( Gabriëlle MOB Overleg)
Maandag: 12 november Bijeenkomst puberbrein door het CJG
Donderdag 15 november Vaderavond: Cursus opvoedstijlen door Avant Sanare ( 19.00- 20.00)
Maandag 19 november: Koffie
Maandag: 26 november Opvoedcursus door Gabriëlle
Maandag: 3 december Koffiedrinken met het wijkteam
Maandag: 10 december ___________________
Maandag: 17 december Koffie en voorlichting door halt
X vakantie
X vakantie

Bijeenkomsten per groep!

Elke maandagmiddag vinden er in de ouderkamer bijeenkomsten plaats voor ouders
van leerlingen uit een bepaalde groep. Hieronder vindt u het overzicht:

Maandag: 8 oktober Bijeenkomst groep 5/ 6
Maandag: 15 oktober Overstap gr 3
X vakantie
Maandag: 5 november Doorstap groep 4
Maandag: 12 november Overstap groep 3
Maandag 19 november: Bijeenkomst groep 1/ 2
Maandag: 26 november Bijeenkomst groep 7
Maandag: 3 december Overstap groep 3
Maandag: 10 december Bijeenkomst groep 8
Maandag: 17 december Bijeenkomst groep 4
X vakantie
X vakantie

Thuis in taal:
Elke donderdag ( vanaf 6 september) is er inloop in de groepen 0, 1/ 2 en 3/ 4. In de ouderkamer gaan we daarna nog even napraten en kunt u een filmpje bekijken van de klas van uw kind. Zo ziet u hoe wij de kinderen iets leren en hoe u dit thuis kunt doen.
Hieronder ziet u wanneer u na de inloop filmpjes van de klas kunt zien:
In september: 09.00- 09.30 Ouders van kinderen uit groep 0
In oktober: 09.00- 09.30 Ouders van kinderen uit groep 1/ 2
In november: 09.00- 09.30 Ouders van kinderen uit groep 3/ 4

Taalles : Elke maandag van 13.00- 14.00*********************************************************************************************

13 februari 2018


Vandaag is de laatste bijeenkomst geweest van de cursus opvoedstijlen die gegeven is in de ouderkamer. Vandaag was het onderwerp: Peuters.


Regels voor een goede omgang met peuters:

1) Plan je afspraken goed. Zorg ervoor dat je tijd hebt als je kind uit school komt. Plan ook niet te veel activiteiten op een dag of in een week.

2) Ga geen machtsstrijd met kinderen aan. Verdeel desnoods even de taken met je man of kom later even op het gedrag van je kind terug als je zelf weer rustig bent.

3) Negeer af en toe het gedrag van je kind. Leg niet steeds de focus op het negatieve gedrag!

Complimenten geven. Geef vooral veel complimenten en zeg ook waarom je een compliment geef. Voorbeeld: 'Ik ben blij dat je je jas op hangt. Wat goed van jou!'

4) Zorg voor een veilige situatie.

5) Stel duidelijke grenzen. wat mag wel en wat mag niet?


Als je ergens tegenaan loopt, vragen hebt of wat anders wilt weten kun je:

- Bij je eigen familie/ buren of vrienden om hulp/ advies vragen.

- Naar de school maatschappelijk werkster gaan.

- Contact opnemen met het wijkteam.


Aan het einde van deze bijeenkomst ontving iedereen een groot en welverdiend applaus met een diploma .

Iedereen bedankt voor de leerzame, gezellige en fijne bijeenkomsten!


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

24 januari 2018


Deze wist u datjes horen bij de bijeenkomst opvoedstijlen die nu nog 3 keer op de dinsdag plaats vindt.

- Wist u dat alles alles wat wij VOELEN invloed heeft op wat wij DENKEN?

- Wist u dat wat wij DENKEN invloed heeft op wat wij DOEN?

Voorbeeld:
Als wij ons niet fijn voelen gaan we negatief denken en uiteindelijk soms ook negatief reageren ( tegen onze kinderen).


- Als we ons fijn voelen gaan we ook positief denken en vrolijk doen ( tegen onze kinderen).

- Wist u dat dit allemaal effect heeft op de opvoeding van onze kinderen?

- Wist u dat wij snel kijken naar de fouten?

- Wist u dat het belangrijk is om juist eerst naar de positieve kanten te kijken?

Voorbeeld:

1 + 1 = 2

2 + 2 = 4

3 + 3 = 6

4 + 4 = 10 x Dit is niet goed


- Wist u dat we bij het bovenstaande voorbeeld soms snel zeggen: 'He dat is niet goed'!

- Wist u dat het beter is om te kijken naar de 3 goede sommen en dat we ook kunnen zeggen: 'van foutjes kun je leren'.

- Wist i dat uw kind meer zelfvertrouwen krijgt als hij of zij complimenten krijgt?

- Wist u dat het helpt om gerichte complimenten te geven?Voorbeeld:

Niet: Wat ben je aardig.

Wel: 'Wat aardig dat jij die jongen hielp opstaan toen hij gevallen was'!


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3 oktober 2017

Dinsdag 3 oktober hadden we een bijeenkomst van ' Gezonde geest in een gezond lichaam'. Dit keer ging het over budgetteren.

De tips die we kregen:

1. Maak een overzicht van je financiën. Noteer alle inkomsten en uitgaven.

2. Ga na of je recht op toeslagen hebt.

3. Wijkteams, maatschappelijk werkers en de gemeente kunnen je informatie geven die je wellicht nodig hebt.

4. Zorg altijd dat je een apart potje voor onverwachte uitgaven hebt!!!

5. Leer kinderen op jonge leeftijd al dat ze moeten sparen.

---

14 september 2017


Afgelopen dinsdag hebben we een voorlichting gehad tijdens de bijeenkomst ' Gezonde geest in een gezond lichaam' .

Hieronder enkele wist u datjes:

  • Wist u dat u mogelijk recht heeft op verschillende toeslagen?
  • Wist u dat dat gaat over kinderopvangtoeslag, huurtoeslag en zorgtoeslag?
  • Wist u dat u op http://www.toeslagen.nl meer informatie kunt vinden?
  • Wist u dat u eigenlijk altijd even moet kijken of u er recht op hebt? Anders loopt u wellicht een hoop geld mis!
  • Wist u dat mensen die de informatie voor de belasti g niet eerlijk invullen erg in de problemen kunnen komen?
  • Wwist u dat u een betalingsregeling kunt treffen als u een aanslag niet kan betalen?
  • Bij zo' n regeling wordt uw dossier 3 jaar lang bekeken. Na 3 jaar wordt het bedrag kwijtgescholden.
  • Wist u dat u vaak medische kosten kunt terugkrijgen?
  • U kunt aan het jaar een eindnota vragen bij de apotheek/ tandarts en ziekenhuizen en dit totaalbedrag indienen

______________________________________________________________________________________

Dinsdag 5 september begonnen we weer met de wekelijkse bijeenkomsten van ‘Een gezonde geest in een gezond lichaam’.

Deze bijeenkomsten waren erg druk bezocht voor de vakantie. Voor de zomervakantie hebben we onderwerpen als stress behandeld, maar ook gezonde voeding en bewegen waren onderwerpen die behandeld zijn. Tijdens de eerste bijeenkomst na de zomervakantie waren we met een gezellige groep moeders. Er waren 9 moeders die hieraan deelnamen. We kregen we allemaal een blad met een boom erop. Iedereen kreeg de opdracht om iets uit te knippen/te tekenen of op te schrijven wat voor hem of haar belangrijk is. Daarna moesten we dit aan elkaar presenteren. Het doel hiervan was dat je je bewust bent van de dingen die je belangrijk vindt!

Tijdens de volgende bijeenkomst krijgen we uitleg over handig budgetteren. Ook toeslagen aan vragen wordt besproken.
De volgende bijeenkomst is dinsdag 12 oktober om 09.00 tot 10.30 uur.
Contactgegevens
PCBS Willem van Oranje
Hendrick Croesinckstraat 36
3074 PG Rotterdam

Tel: 010 - 419 52 89
Fax: 010 - 432 16 59

Deze pagina in de Favorieten opnemen
Deze pagina printen