Oranjenieuws
Oranjenieuws 15 januari 2019
16-01-2019 10:58
Met in deze brief nieuws over de activiteiten op school, de tussentijdse toetsen, schoolfruit, het schoolgeld, "Handle with Care", onze jarige van deze week, wijziging in uw gegevens, de agenda van de ouderkamer, taalles, en de uitleen verteltassen. In de bijlage informatie over "Handle with Care" en het lerarentekort.

Ouderbrief nr. 17
Dinsdag 15 januari 2019


Beste ouders/verzorgers,

De eerste schoolweek van het nieuwe jaar zit er weer op. Het was weer even wennen voor sommige kinderen om na twee heerlijke weken vakantie weer naar school te gaan maar inmiddels is iedereen weer in zijn of haar ritme. Ook de uitjes en collegetour staan weer op de planning na de drukke decembermaand. Hieronder kunt u zien wat er zoal te doen is.

Agenda
ma. 21 januari : Groep 7/8 gaat op scholenbezoek bij het Zuiderpark College en het Montfort College.
do. 24 januari : Groep 5/6 gaat ’s morgens naar het Chabot Museum voor de museumles “Het nieuwe hart”.
vr. 25 januari : Groep 7/8 heeft Collegetour, locatie Willem van Oranje. Onze gast is Hassan Slaby, bekend als Eman Loukili uit de Tv-serie SpangaS
vr. 8 februari : Groep 5/6 gaat ’s morgens op Taaltocht in de haven.
di. 19/woe. 20 febr. : Rapport- en adviesgesprekken
woe. 20 februari : Groep 1/2 heeft de meedansvoorstelling “Bos” in het speellokaal
vr. 22 februari : Studiedag. De leerlingen van groep 1 t/m groep 8 zijn vrij deze dag. De peuters hebben deze dag gewoon les.
ma. 25 feb.-vr. 1 mrt. : voorjaarsvakantie

Tussentijdse toetsen
Gisteren zijn de tussentijdse Cito toetsen gestart. Deze toetsen duren nog tot en met vrijdag 1 februari. Wij willen u vragen om ervoor te zorgen dat in deze periode uw kind op tijd gaat slapen en ’s morgens goed ontbijt. Dit komt de prestaties van uw kind ten goede.

Schoolfruit
Woensdag : peer
Donderdag : appel
Vrijdag : meloen

HULP GEVRAAGD:
Wij zouden het fijn vinden als we a.s. vrijdag de hulp kunnen krijgen van één of twee ouders voor het snijden van de meloenen. Wie wil ons komen helpen? Graag even aanmelden bij Marlies.

Schoolgeld
Indien u ervoor heeft gekozen om in termijnen te betalen, denkt u er dan aan dat de 3de termijn verloopt op 31 januari a.s. Het gehele schoolgeld (€ 50,00) dient uiterlijk 31 maart 2019 te zijn voldaan.

Ouders die via de Stichting Meedoen het schoolreisje hebben voldaan vragen wij wel om de bijdrage in het schoolgeld ten bedrage van € 20,00 nog te voldoen. Deze bijdrage gebruiken wij o.a. voor allerlei leuke activiteiten waarvoor wij als school geen subsidie krijgen. Denk hierbij aan de Kinderboekenweek, het Sinterklaasfeest, de kerst, Pasen, de sportdag etc. Zonder uw bijdrage is dit allemaal niet mogelijk.

Handle with Care
Vandaag gaat er met het Oranjenieuws een brief mee over het project “Handle with Care”. Gisteren is het project besproken tijdens de vergadering van de Medezeggenschapsraad.

Hieperdepiep HOERA!

Wij feliciteren onze jarige van de komende week.

15 januari : Bryan, 12 jaar

Gaat uw kind trakteren? Eén genoeg is en klein oké!

Wijziging gegevens
Bent u dit jaar overgestapt naar een andere zorgverzekeraar? Heeft u een ander telefoonnummer, bent u misschien verhuisd of heeft u een andere huisarts? Laat het ons weten! Zo houden wij onze leerlingenadministratie op orde en kunnen wij u indien nodig telefonisch bereiken, bijvoorbeeld als uw kind ziek is.

Agenda ouderkamer
ma. 21 januari : Koffie drinken met de wijkagent
ma. 28 januari : Koffie en voorlichting door “Sanakids” (schooltandarts)
ma. 4 februari : Koffie drinken met Sandra en gelegenheid tot stellen van
vragen over “Handle with Care”
ma. 11 februari : Koffie en preventie voorlichting door Indigo
ma. 4 maart : Koffie en voorlichting voor signalering door Youz
ma. 25 maart : Koffie en voorlichting over discriminatie door Radar

Taalles
Er worden komende tijd helaas géén taallessen gegeven. Zodra er een nieuwe medewerker ouderbetrokkenheid is zullen de lessen weer worden opgestart. Wij houden u hierover op de hoogte.

Uitleen van de verteltassen
De verteltassen voor groep 0 worden op de donderdag uitgeleend.

Met vriendelijke groeten,
Het team van de Willem van Oranje


Bijlagen:
1. Informatie over Handle with Care.
2. Informatie over het lerarentekort.
1. Bijlage 1: belangrijke informatie over Handle with Care

Geachte ouders en verzorgers,

Vanaf 1-2-2019 doen wij mee aan het project ‘Handle with Care’ waarin wij samenwerken met het crisisinterventie team. Het doel van dit project is om een leerling, die huiselijk geweld heeft meegemaakt en in wiens thuissituatie een tijdelijk huisverbod wordt uitgesproken, de volgende dag op school een veilige omgeving te bieden.

Leerkrachten kunnen de leerling dan op veilige en stabiele wijze de ondersteuning geven die hij of zij nodig heeft. Doordat op school de passende ondersteuning wordt geboden, kan het stressniveau van de leerling dalen, kan de leerling sneller herstellen en kan mogelijke schade worden voorkomen. Om de leerling deze ondersteuning te kunnen bieden, informeert het crisisinterventie team onze contactpersonen door middel van een ‘Handle with Care-signaal’.
Als het crisisinterventie team voor een situatie van een tijdelijk huisverbod wordt ingeschakeld, geeft zij vervolgens alleen de volgende gegevens door aan Sandra de Vette, directeur van de Willem van Oranje.

De gegevens die worden doorgegeven:
• De naam van de leerling;
• De geboortedatum van de leerling;
• Het signaal ‘Handle with Care’.

Bijzonderheden en details over de huiselijke situatie deelt het crisisinterventie team niet aan ons mee.

De directeur, Sandra de Vette, die het signaal ontvangt bepaalt met welke collega’s de informatie wordt gedeeld, om de leerling zo de ondersteuning te kunnen bieden die nodig is. Zo kan een leerling bijvoorbeeld een toets op een later moment opnieuw maken, of mag hij of zij even “zichzelf zijn” tijdens de les.
Wij gaan heel zorgvuldig met het signaal van het crisisinterventie team om. Het signaal zal alleen gedeeld worden met die collega’s die hierover geïnformeerd moeten worden. Bovendien wordt het signaal niet geregistreerd of opgeslagen in een systeem, omdat dit niet noodzakelijk is. Het doel is immers puur om de leerling de dag na een incident de ondersteuning te bieden die hij of zij nodig heeft. Het signaal is nergens terug te vinden.

Wilt u meer weten over dit project, neemt u dan gerust contact met ons op.
Op 4 februari zal ik ’s morgens in de ouderkamer aanwezig zijn om antwoord te geven op de vragen die er zijn.
Met vriendelijke groet,

Sandra de Vette
directeur Willem van Oranje


Bijlage 2: Het lerarentekort

Rotterdam, 11 januari 2019,

Beste ouders en opvoeders,

Het onderwijs blijft in het nieuws, hierbij wordt vaak over het lerarentekort geschreven en gesproken. Met deze brief willen we u graag informeren hoe onze organisatie, PCBO, omgaat met dit tekort en aan welke oplossingen er wordt gedacht.

Soms is er sprake van een kortdurend vervangingsprobleem. Dit kan zijn omdat de leerkracht enkele dagen ziek of afwezig is. Dit soort vervangingsproblemen kan op de volgende manieren worden opgelost:
* De groep wordt vervangen door een andere leerkracht, een onderwijsassistent, een stagiaire, een intern begeleider of directielid. Soms kan het zijn dat een parttime leerkracht extra terugkomt om een klas te vervangen.
* Indien er geen kortdurende vervanging aanwezig is binnen de school kan er worden gezocht naar een externe oplossing bijv. via een detacheringsbedrijf of uitzendbureau.
* Als er geen oplossingen zijn, dan wordt een klas verdeeld en in het uiterste geval wordt een groep naar huis gestuurd. De afspraak binnen de scholen is om ouders hier zo vroeg mogelijk over te informeren zodat er thuis voor opvang gezorgd kan worden.

Bij langdurig verzuim proberen we het verzuim op dezelfde wijze op te lossen, waarbij we ons best doen om zo snel mogelijk een structurele oplossing te vinden.
Het lerarentekort is niet alleen merkbaar in de grote steden. Via de site https://lerarentekortisnu.nl/ geven scholen in heel Nederland aan welke oplossingen er gekozen worden als er een leerkracht uitvalt.
De komende jaren zal het lerarentekort alleen maar toenemen. Dit komt doordat oudere leerkrachten met pensioen gaan, er op dit moment geen leerkrachten beschikbaar zijn en omdat sommige leerkrachten dichter bij huis gaan werken.
PCBO zet zich in om alle klassen bemand te krijgen/ te houden. Via de site van PCBO is te zien welke vacatures er zijn. Momenteel hebben wij binnen onze stichting 20 vacatures die nog niet ingevuld zijn. We zijn op dus op zoek naar leerkrachten!

Er wordt veel tijd en energie geïnvesteerd in PABO-studenten. Door zorg en aandacht proberen we hen aan de PCBO-scholen te binden. Daarnaast geven we zij-instromers (dit zijn mensen die na een andere HBO-opleiding graag in het onderwijs zouden willen werken) de mogelijkheid om binnen het PCBO een lerarenopleiding te combineren met een betaalde functie in het onderwijs. U dient hiervoor minimaal in het bezit te zijn van een afgeronde HBO-opleiding. Mocht u oprecht geïnteresseerd zijn meld u zich dan aan voor de informatiebijeenkomst zij-instromers op dinsdag 22 januari 2019 om 19:30 - 21:30 uur in de Centrale Bibliotheek (Hoogstraat 110) in Rotterdam. U kunt zich direct aanmelden via leraren010@rotterdam.nl. Bent u na deze bijeenkomst nog steeds geïnteresseerd en in het bezit van een HBO/WO-diploma? Stuur uw motivatiebrief en cv naar werken@pcbordam.nl.
Verder zijn we op zoek naar leerkrachten die graag iets bij willen dragen aan de Rotterdamse jeugd.
Mocht u interesse hebben om in het onderwijs aan de slag te gaan, of mocht u iemand kennen die graag in het onderwijs zou willen werken, dan horen we dat graag. We kunnen dan met hen in gesprek gaan om de mogelijkheden te onderzoeken.

Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met stichting PCBO, via 010-4191300, vraag dan naar de medewerker personeelszaken. U kunt uw belangstelling ook kenbaar maken of uw vragen stellen via werken@pcbordam.nl. Of maak een afspraak met de directeur van een PCBO-school in de buurt.
We hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Samen moeten we dit lerarentekort oplossen. Een belangrijke opdracht voor ons allemaal!

Mede namens het team van de Willem van Oranje

met vriendelijke groet,

Stichting PCBO
Diane Middelkoop (voorzitter college van bestuur)
Alle nieuwsberichten bekijken
Contactgegevens
PCBS Willem van Oranje
Hendrick Croesinckstraat 36
3074 PG Rotterdam

Tel: 010 - 419 52 89
Fax: 010 - 432 16 59

Deze pagina in de Favorieten opnemen
Deze pagina printen
Alle nieuwsberichten downloaden als RSS