Oranjenieuws - 2 september 2022

06 september 2022
Ouderbrief nr. 01
Vrijdag 2 september 2022

Beste ouders/verzorgers,  

Hartelijk welkom terug op school! Wij hopen dat u en de kinderen hebben genoten van een fijne zomervakantie. 

Een speciaal welkom voor de leerlingen, ouders en de collega’s die vanaf
De Savornin Lohmanschool op de Willem van Oranje zijn gekomen.
Wij hopen dat iedereen zich snel thuis zal voelen op de Willem van Oranje!

Na deze nieuwsbrief op papier ontvangt u voortaan “Het Oranjenieuws” via de mail. Via onze nieuwsbrief ontvangt u de laatste nieuwtjes over o.a. de activiteiten die op school plaats vinden.

Agenda
di. 6 en woe. 7 september:
Welkomgesprekken groep 1 t/m groep 7. U ontvangt via de Ouderapp een bericht wanneer u zich hiervoor in kunt schrijven.

woe. 14 en do. 15 sept.:
Voorlopige adviesgesprekken groep 8

ma. 19 september:
Studiedag voor het team. De school is gesloten. De Peuterschool is wel open deze dag.

di. 20 september:
Groep 1 gaat naar Educatieve tuin De Enk voor de les “Kleine beestjes”. Zorg dat uw kind kleding en schoenen aan heeft die vies mogen worden.

di. 27 september:
Groep 2 gaat naar Educatieve tuin De Enk voor de les “Kleine beestjes”. Zorg dat uw kind kleding en schoenen aan heeft die vies mogen worden.

woe. 5 oktober:
Start Kinderboekenweek. Het thema is “Gi-ga-groen” en staat in het teken van natuur en dieren.

ma. 24 – vr. 28 oktober:
Herfstvakantie

zo. 30 oktober:
De wintertijd gaat weer in. De klok gaat in de nacht van zaterdag op zondag een uurtje achteruit.

ma. 31 okt.-woe. 2 nov.:
Groep 7 en 8 gaan op kamp. Er volgt nog een ouderavond zodat wij u kunnen infomeren over het kamp. Een uitnodiging hiervoor krijgt u nog van ons.

Rotterdams Goud
Als Rotterdams Goud school streven we naar een goede basiskennis voor alle leerlingen. Dat betekent een focus op de Nederlandse taal en de afspraak dat iedereen Nederlands spreekt. In de klas, in de school en op het plein. Dit geldt voor leerlingen, personeel en ouders.

Toestemmingsverklaring beeldmateriaal
In verband met de wet op de AVG zijn wij verplicht om u ieder jaar te vragen een toestemmingsverklaring beeldmateriaal in te vullen. Binnenkort krijgen alle leerlingen weer een toestemmingsverklaring beeldmateriaal mee naar huis. Wij willen u vragen om deze verklaring in te vullen en te ondertekenen en zo snel mogelijk weer mee te geven aan uw kind. Wilt u alstublieft PER KIND een verklaring invullen en niet alle broertjes/zusjes op één verklaring? 

Wijziging huisarts
Per 1 september is Gezondheidscentrum ’t Slag aan het Sandelingplein gesloten. Had u daar uw huisarts? Wilt u dan alstublieft aan ons doorgeven wie uw nieuwe huisarts is (en of hij/zij in een gezondheidscentrum werkt en zo ja welk)? Dan kunnen wij dit verwerken in onze leerlingenadministratie. U kunt hiervoor een email sturen naar Marlies. Haar mailadres is: m.burghouwt@dslwvo.nl  

Zet u alstublieft in de mail:
- De voor- en achternaam van uw kind.
- De naam, het adres en telefoonnummer van uw nieuwe huisarts.
- Indien van toepassing de naam van het Gezondheidscentrum waar uw nieuwe huisarts werkt.

Schoolfruit
Vanaf woensdag 7 september tot en met vrijdag 10 februari krijgen de kinderen weer drie keer per week een stuk fruit of groente vanuit het EU Schoolfruit project. Via het Oranjenieuws laten wij iedere week weten wat er op het menu staat. Wij hopen dat de kinderen er weer van zullen smullen.

Deze week staat er op het menu:

Woensdag : tomaat
Donderdag : watermeloen
Vrijdag : peer

Medezeggenschapsraad (MR)
De medezeggenschapsraad is op zoek naar ouders die de Medezeggenschapsraad willen versterken. Onder aan dit Oranjenieuws kunt u de notulen vinden en in de bijlage een stukje waarin de MR zich aan u voorstelt.

Ouderapp Willem van Oranje
De ouders die vanaf de Savornin Lohmanschool komen kunnen nu nog niet inloggen in de ouderapp van de Willem van Oranje. Wij werken er hard aan om deze ouders zo snel mogelijk een nieuwe koppelcode te kunnen geven zodat iedereen in kan loggen in de Ouderapp van de Willem van Oranje. De meeste communicatie gaat via de Ouderapp, dus ook de leuke foto’s uit de klas.

Hieperdepiep Hoera! 
Wij feliciteren onze jarigen van de maand augustus t/m 12 september.

02 augustus : Miray, 7 jaar
05 augustus : Hamza, 13 jaar
06 augustus : Kerem, 12 jaar 
07 augustus : Oumayra, 5 jaar
08 augustus : Jah-Vaiyen 4 jaar
10 augustus : Estenley, 7 jaar 
11 augustus : Niren, 9 jaar 
12 augustus    : Leah, 10 jaar
13 augustus : Sobaan, 4 jaar
13 augustus : Emine Beyza, 6 jr 
14 augustus : Mohammed, 8 jaar 
15 augustus : Tusem, 4 jaar 
15 augustus : Talip, 8 jaar 
18 augustus : Sare, 6 jaar
21 augustus : Jayvi, 6 jaar 
24 augustus : Marcus, 8 jaar
26 augustus : Yavuz, 6 jaar
27 augustus : Surah, 8 jaar
31 augustus : Tugçe, 12 jaar
04 september : Mariëlla, 7 jaar
07 september : Liyam, 6 jaar
09 september : Rohaan, 7 jaar
10 september : Dhereyno, 11 jaar
12 september : Azra, 10 jaar 
 
Met vriendelijke groeten, 

De teams van Basisschool en Peuterschool Willem van Oranje  


Bijlage: notulen MR vergadering
 

Notulen MR vergadering (Medezeggenschapsraad) van 13 juni 2022

Voorzitter: Ilmy Westhoff
Notulist : Sophia Mirck
Aanwezig namens de WVO/DSL: Angelique van der Meijden, Claudia Kaashoek (vanaf vergaderpunt 8) Ilmy Westhoff, Mieke den Hartog, Sophia Mirck
Aanwezig namens de ouders: Leyla Bayindir, Necla Guven-Kocer, 
Afwezig: Ehscha Rasoelbaks
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ilmy opent de vergadering en heet iedereen welkom. De agenda punten worden goedgekeurd.

1. Voorstellen
Alle aanwezigen stellen zich voor.

2. Geheimhouding
Wat is de MR: in het Nederlandse onderwijs is een MR verplicht. De MR bestaat uit personeel en ouders. Zij denken mee over het beleid van de school (denk bijvoorbeeld aan de verkeersveiligheid of pesten). Over sommige onderwerpen beslist de MR zelfs mee (zoals onderwijstijd/vakantierooster). De oudergeleding vertegenwoordigt de ouders van een school.
Er zullen punten tijdens een vergadering besproken kunnen worden, waarvoor een geheimhoudingsplicht geldt. Deze mogen niet buiten de vergadering besproken of genotuleerd worden. Van de overige punten zal een notulen gemaakt worden die gedeeld zal worden met alle ouders en het team van de school.

3. Contact MR – ouders
Er moet na een vergadering naar de ouders gecommuniceerd worden waar over gesproken is. De ouders zullen na elke vergadering de notulen ontvangen via de nieuwsbrief.
De oudergeleding (de ouders) van de MR zal zich voorstellen in de eerste notulen.
De datum voor de eerste vergadering van het nieuwe jaar wordt nog bekendgemaakt. Op deze eerste vergadering zullen ook de datums voor de overige vergaderingen, van het nieuwe schooljaar, vastgelegd worden.

4. Schoolgeld
Met ingang van dit schooljaar wordt er geen schoolgeld meer betaald. Het bedrag per kind wordt nu betaald door het bestuur.
De oudergeleding gaf aan dat dit voor veel ouders onbekend was en of belangrijke zaken eerder naar ouders gecommuniceerd kunnen worden.

5. Extra vrije dag voor de verhuizing
Op donderdag 7 juli zijn de kinderen vrij. Deze extra dag zal door het team gebruikt worden om de verhuizing voor te bereiden. Dit zal snel gecommuniceerd worden naar de ouders via de schoolapp.
De oudergeleding gaat akkoord met de extra vrije dag.

6. Formatie
Er wordt uitleg gegeven over de formatie. Er wordt opgemerkt dat groep 3 en 8 grote groepen zijn, maar dat hier ook veel dagen zijn met extra ondersteuning. Dit kan een extra leerkracht of een onderwijsassistent zijn.
Voor groep 4 is nog een vacature, wordt deze vervuld, dan is er de mogelijkheid om twee groepen 3 te maken.

7. Afscheid oude MR-leden
Er nemen vier ouders afscheid van de MR dit zal gebeuren op donderdagochtend 28 juni in de ouderkamer. Mieke nodigt hier de betreffende ouders voor uit.

8. Cursus MR
Bij de MR hebben de leden bepaalde rechten, om hier meer over te weten gaan de MR leden op cursus. Claudia informeert bij Sandra wat de mogelijkheden zijn (wie komt in aanmerking en wat is het budget).
De MR ouders willen graag ruim van tevoren weten wanneer de cursus is.

9. Samensmelting van de scholen
De eerste kennismaking van de kinderen met elkaar is geweest. Met de leerlingenraad wordt besproken wat de kinderen verder nog nodig hebben. Er komt nog een gezamenlijk wenmoment voor de zomervakantie.
Voor de ouders is het belangrijk om korte termijn de formatie te weten (is er extra hulp in de groepen) en dat de extra vrije dag snel bekend gemaakt wordt.
Er is ook nog gesproken over:
- Dat ouders graag hulp willen bieden in school. Is een klassenouder een optie? Hier moet op een volgende vergadering over gesproken worden.
- Betere communicatie naar ouders toe via Klasbord. Gedacht wordt dan aan de activiteiten die binnen school gebeuren (bijv. de Kinderboekenweek).
- Er zijn nieuwe ouders nodig voor de o.c.
- Er komt een officiële openingsdag voor het samengaan van de twee scholen, in het nieuwe schooljaar. De datum hiervoor wordt op een later moment bekend gemaakt. Hier kan een budget voor aangevraagd worden via het burgerinitiatief. Leyla gaat hier informatie over inwinnen.

Rondvraag.
Er zijn geen vragen.

Ilmy sluit de vergadering en bedankt iedereen voor zijn aanwezigheid.

Media
  • post-office-g30be33275_640