Nieuws rondom het Corona virus
Rotterdam, 24 maart 2020

Aan de ouders/verzorgers van onze leerlingen,

Het zijn bijzondere, maar daardoor ook zwaardere tijden voor iedereen nu er zoveel maatregelen zijn vanwege het Corona virus.

Voor u als ouder, u krijgt zomaar uw kinderen thuis waarbij er ook wordt verwacht dat er schoolwerk wordt gemaakt. U neemt daarmee zomaar een stukje over van de juf op school. Een rol die niet alle kinderen even makkelijk zullen oppakken. Daarnaast wordt er geadviseerd om niet naar buiten te gaan in groepen en liggen sport en andere clubs stil.
Dit vraagt veel van u en in veel gevallen moet dat ook nog worden gecombineerd met werk. We begrijpen dat dit veel van u vraagt, dat u zich wellicht zorgen maakt of gewoon even een luisterend oor nodig heeft. Dat luisterend oor willen wij u graag bieden.

Wilt u even met ons in gesprek, laat het ons dan even weten. Het kan zijn dat u graag even in contact komt met de leerkracht, de schoolmaatschappelijk werkster, de intern begeleider of de directie. Wij zijn er voor u.

U kunt bellen naar het algemene telefoonnummer van de school 010-4195289 of u kunt een mailtje sturen naar de betreffende persoon. Zij/hij zal dan zo spoedig mogelijk telefonisch contact met u opnemen.

Als we op dat moment niet op school aanwezig zijn kan iemand u met de privé telefoon bellen, u krijgt dan het bericht onbekend nummer in beeld.

Met vriendelijke groet,

Sandra de Vette

Directeur Willem van Oranje

+++

Rotterdam, 15 maart 2020

Geachte ouders en verzorgers,

Vandaag heeft het kabinet aangekondigd dat alle scholen in het basis-, voortgezet en speciaal onderwijs per direct worden gesloten vanwege de aangescherpte maatregelen rond het Corona virus.

Dat betekent dat ook onze school vanaf morgen gesloten is. De maatregel geldt in ieder geval tot 6 april. Het is goed mogelijk dat deze periode wordt verlengd.

We begrijpen dat dit van grote impact kan zijn op uw gezinssituatie. Misschien is het voor u moeilijk om op deze korte termijn opvang te organiseren. Voor kinderen van ouders die werken in een sector die van vitaal belang is voor het draaiend houden van onze maatschappelijke structuren en de zorg, is onze school de komende dagen geopend. Uw kind kan dan naar school komen. Wij vragen u om via de mail te laten weten of u gebruik maakt van deze mogelijkheid.

NB: kinderen die gezondheidsklachten hebben van verkoudheid, keelpijn, koorts of hoesten mogen niet naar school
komen.

Deze week maken we als team op school een plan van aanpak voor hoe we de komende periode met de situatie zullen omgaan. We informeren u hier later deze week verder over. We begrijpen dat er veel vragen en zorgen kunnen leven. We doen een beroep op uw vertrouwen, dat wij zorgvuldige afwegingen zullen maken en het belang van de leerlingen, ook als zij thuis zijn, steeds voorop stellen. Om eventuele vragen goed en gestructureerd van een antwoord te kunnen voorzien kunt u gebruik maken van het volgende mailadres: willemvanoranje@dslwvo.nl

Tijden van crisis brengen veel onzekerheid met zich mee. En een ideale oplossing bestaat er niet. Maar samen kunnen we heel veel aan. Dank voor uw begrip!

Namens de school,

Sandra de Vette

Directeur Willem van Oranje


+++

Rotterdam, 13 maart 2020

Beste ouders / verzorgers,

Gisteren heeft het kabinet nieuwe maatregelen genomen rondom het Coronavirus. De schoolbesturen van Rotterdam hebben gekeken wat het betekent voor de scholen in het algemeen en daarover bent u geïnformeerd via een brief van de PCBO.

Deze maatregelen zorgen er voor dat we op de Willem van Oranje nog een paar specifieke schoolafspraken moeten maken.

Deze gelden vanaf aanstaande maandag 16 maart 2020.

  • Het kabinet vraagt ons om ouders zo min mogelijk in de school te laten komen en voor de deur afscheid te nemen. Groep 3 t/m 8 zijn dat al gewend, zij staan op het plein in de rij en gaan met de leerkracht naar binnen.
  • De kinderen van groep 1 en 2 mogen tot op het kleuterplein worden gebracht, ze gaan daarna zelf naar binnen.
  • De peuters gaan via de voordeur, de ouders mogen de peuters tot aan het lokaal naar binnen brengen.

Omdat de scholen open zijn gaat de Dagprogrammering gewoon door. De andere activiteiten in het Huis van de Wijk zijn wel stopgezet. Aanstaande maandag wordt er gekeken of dit het beleid van de Dagprogrammering blijft.

Voorlopig tot en met 31 maart gaan de volgende activiteiten niet door:

  • De inloop (peuters en groep 1 t/m 4)
  • Uitjes naar een museum of theater
  • Ook de ouderkamer is tot nader bericht gesloten.

Als de maatregelen weer veranderen, zullen wij u zeker informeren.

Houdt de mail daarom extra in de gaten.

Met vriendelijke groet,

Sandra de Vette

+++

Rotterdam, 12 maart 2020

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Vandaag heeft het kabinet, in samenspraak met het RIVM, extra maatregelen aangekondigd om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Als bestuur van de stichting waar de school van uw kinderen onder valt, informeren wij u graag over wat deze maatregelen betekenen voor de school van uw kind(eren).

Nieuwe maatregelen die betrekking hebben op het onderwijs

Het kabinet heeft de volgende maatregelen aangekondigd die gevolgen hebben voor het onderwijs en de scholen:

- Iedereen in Nederland wordt opgeroepen om ook bij milde klachten thuis te blijven en sociale contacten te mijden.

- Iedereen in Nederland wordt opgeroepen om thuis te werken of gespreid te werken, als het werk dat toelaat.

- Geadviseerd is niet bijeen te komen met meer dan 100 personen tegelijk.

- Scholen blijven open.

Deze maatregelen gelden tot en met 31 maart 2020.

Wat betekent dit voor de school van uw kind?

Als PCBO schoolbestuur houden we ons aan de richtlijnen van het RIVM. Dat betekent dat ook de school van uw kind open blijft. Een belangrijk argument van het RIVM om te adviseren scholen open te houden, is dat kinderen minder vatbaar zijn voor het virus dan ouderen. Het sluiten van scholen draagt daarom weinig bij aan het beperken van de verspreiding van het virus. Ook zorgt het open houden van scholen ervoor dat ouders die bijvoorbeeld medewerker zijn in de zorg in deze cruciale tijd hun werk kunnen blijven doen.

De nieuwe maatregelen zullen er wel voor zorgen dat er vaker leerkrachten ziek thuis zullen blijven. Bij een zieke leerkracht handelen we op dezelfde manier als anders. We doen ons best om vervanging te vinden, maar onder de huidige omstandigheden is dit uiteraard extra lastig. Het zal dus vaker dan anders voorkomen dat een klas naar huis wordt gestuurd of andere maatregelen getroffen moeten worden.

We doen ons uiterste best om zoveel mogelijk het onderwijs te laten doorgaan. Bijeenkomsten met meer dan 100 deelnemers worden afgelast. De school weegt per geval af of kleinere bijeenkomsten wel doorgaan. Wij doen aan ouders van kinderen in het basisonderwijs het dringende verzoek om niet met uw kind mee te lopen in de school.

Wanneer moet ik mijn kind thuishouden van school?

Uw kind kan gewoon naar school komen als er geen gezondheidsklachten zijn. Bij milde klachten adviseert het RIVM om uw kind ziek te melden. Neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts kunnen symptomen zijn. Als uw kind 24 uur klachtvrij is, kan hij of zij weer naar school. Als de klachten verergeren, wordt geadviseerd de huisarts te bellen. Wij vragen u zelf te beoordelen of het verstandig is om uw kind naar school te laten gaan.

Veel gestelde vragen Tot slot. Graag verwijzen wij naar de website van het RIVM: https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden. Op deze website worden de meest gestelde vragen over het coronavirus beantwoord. Deze website wordt regelmatig geactualiseerd. Heeft u specifieke vragen voor de school van uw kind, neem dan contact op met de schoolleider.

Met vriendelijke groet,

College van bestuur stichting PCBO
Contactgegevens
PCBS Willem van Oranje
Hendrick Croesinckstraat 36
3074 PG Rotterdam

Tel: 010 - 419 52 89
Fax: 010 - 432 16 59

Deze pagina in de Favorieten opnemen
Deze pagina printen