Nieuws rondom het Corona virus
Rotterdam, 12 februari 2021

ONDERWERP: HEROPENING SCHOOL

Beste ouders/verzorgers,

De eerste week met kinderen zit er weer op en het is goed verlopen. Wij waren heel blij om iedereen weer te zien en met elkaar van start te gaan. Het was goed dat we in kleinere groepen zijn gestart want daardoor was er aandacht voor iedereen.

De komende week gaan we op dezelfde manier organiseren, dat stond ook al in de brief van de vorige week. We merken dat een aantal ouders het heel fijn vindt dat de groepen klein zijn, dat geeft een extra gevoel van veiligheid. Voor andere ouders is het lastig om de kinderen ook nog het thuisonderwijs te geven. We begrijpen dat, maar de extra aandacht voor de kinderen heeft deze week nog voorrang.

Schooldagen en tijden tot de voorjaarsvakantie
Hieronder ziet u de dagen waarop de groepen op school worden verwacht.

maandag 8:30u – 14:00u
Groep 1a, 2a, 3, 4, 6a, 7

dinsdag 8:30u – 14:00u
Groep 1b,2b, 3, 5, 6b, 8

woensdag 8:30u – 14:00u
Groep 1a, 2a 3, 4, 6a, 7

donderdag 8:30u – 14:00u
Groep 1b, 2b, 3, 5, 6b, 8

vrijdag 19-2 Studiedag - Kijk op je schema of er nog werk is.

zaterdag 20-2 vakantie tot en met 28 februari

Elke dag speelt de groep met de eigen klas een half uur buiten. Er zijn twee eetmomenten op een dag. Wilt u behalve
groenten/fruit ook brood voor de lunch meegeven? (geen pindakaas of noten i.v.m. allergie) Als uw kind niet op school is, werkt hij/zij thuis aan (t)huiswerkopdrachten en (digitale) taken. Zo houden we reisbewegingen en contactmomenten beperkt. Wanneer uw kind thuis werkt, kan er nog wel een online moment zijn om vragen te stellen. De leerkracht zal u hier verder over informeren.

In de school
U kunt erop rekenen dat wij er alles aan doen om alle richtlijnen die gesteld zijn wat betreft hygiëne, ventilatie te volgen.
Hier zijn aanvullende maatregelen bijgekomen, als dringend advies vanuit de overheid en het RIVM. Dit betekent dat van al het personeel en de leerlingen van groepen 7/8 verwacht wordt dat zij een mondkapje dragen, wanneer zij zich binnen de school in de gang voortbewegen. Het mondkapje kan af, wanneer leerlingen op hun een vaste plaats zitten in de
klas of wanneer de leerkrachten in de klas zijn.

Ouders mogen, zoals u zult begrijpen, niet de school in. Leerkrachten zijn via de mail altijd bereikbaar en zullen tijdens werkuren zo snel mogelijk reageren op uw bericht. Afspraken vinden bij voorkeur telefonisch of digitaal plaats. Bij hoge uitzondering kan er indien noodzakelijk, op school een gesprek plaatsvinden met bijvoorbeeld directie, IB of SMW. Dit gebeurt op afspraak en met mondkapje.

Ook zorgverlening door externen voor de leerlingen is toegestaan, mits de maatregelen in acht worden genomen.
Wat vragen wij van u als ouder? De contactmomenten en reisbewegingen moeten zoveel mogelijk beperkt zijn. Daarom vragen wij de ouders van kinderen in de bovenbouw, hun kinderen zo veel mogelijk zelf naar school te laten gaan.

Brengt u uw kind naar school, doe dit alleen en blijft u op ruime afstand van de groepen op de daarvoor aangegeven plaats. Houd onderling tenminste 1,5 meter afstand van elkaar. Wij vragen u dringend als ouder ook een mondkapje te dragen en dat u weer naar huis gaat als uw zoon/dochter in de rij staat bij de leerkracht. Laten we er samen op letten dat we met elkaar het goede voorbeeld geven.

Tot slot
Gaan we er vanuit dat we na de vakantie weer alle kinderen alle dagen naar school mogen laten komen. Maar dat hangt af van de besmetting cijfers en wat het kabinet beslist. We weten ook nog niet of we dan groepen mogen mengen. Dat bepaalt de schooltijden na de vakantie. Houd dus ook in de vakantie de mail in de gaten. Want dat is de manier waarop we u kunnen informeren.

Hartelijke groet namens het gehele team,
Sandra de Vette

+++

Rotterdam, 5 februari 2021

BETREFT OPENING SCHOLEN

Beste ouders/verzorgers,

Vanaf aanstaande maandag gaan de scholen weer open. We zijn erg blij dat we onze leerlingen weer kunnen verwelkomen! In deze brief willen we u graag informeren hoe we dit willen gaan doen. U denkt misschien, dit is wel wat laat, op donderdagavond kregen wij het protocol toegestuurd waar we ons aan moeten houden. Het ging dus niet sneller.

Net als u hebben wij een aantal zorgen. We willen natuurlijk zoveel mogelijk voorkomen dat onze leerlingen en de leerkrachten ziek worden. Ook moeten de maatregelen die we in de school nemen veilig en uitvoerbaar zijn. Met alle directeuren van de PCBO scholen (waar de Willem van Oranje en De Savornin Lohmanschool bij horen) zijn we daarom gezamenlijk tot de volgende punten gekomen:


- Tot de voorjaarsvakantie werken alle PCBO-scholen met kleinere groepen. Dit betekent de ene dag de eerste groep, de andere dag de tweede en een hele kleine groep mag als geheel komen. (dus groep 3 mag 4 dagen komen)
- Als uw kind niet op school is, werkt hij/zij thuis aan (t)huiswerkopdrachten en (digitale) taken. Zo houden we
reisbewegingen en contactmomenten beperkt.
- Na de voorjaarsvakantie gaat de school volledig open wanneer dit veilig, verantwoord en uitvoerbaar is.
- Wanneer een leerling positief getest wordt getest, gaat zijn of haar groep in thuisquarantaine. Na vijf dagen kunt u uw
kind laten testen. Let op, dit is niet verplicht. Als u uw kind wel laat testen, dan mag uw kind bij een negatieve uitslag na 5 dagen weer naar school. Als u uw kind niet laat testen, dan moet hij/zij in totaal 10 dagen in quarantaine.

Schooldagen en tijden tot de voorjaarsvakantie
Hieronder ziet u de dagen waarop de groepen op school worden verwacht.
maandag 8:30u – 14:00u Groep 1a, 2a, 3, 4, 6a, 7
dinsdag 8:30u – 14:00u Groep 1b,2b, 3, 5, 6b, 8
woensdag 8:30u – 14:00u Groep 1a, 2a 3, 4, 6a, 7
donderdag 8:30u – 14:00u Groep 1b, 2b, 3, 5, 6b, 8

 • vrijdag 12-1 Online les Info via de leerkracht
 • vrijdag 19-2 Studiedag Geen les, voorjaarsvakantie begint!

Wanneer uw kind thuis werkt, is er een moment in de middag (na 14:00u) waarop de leerkracht (online) beschikbaar zal zijn omvragen over het werk van die dag te beantwoorden. De leerkracht zal u hier verder over informeren. We zullen ons in deze periode voornamelijk op taal, lezen en rekenen richten. Elke dag speelt de groep met de eigen klas een half uur buiten. Er zijn twee eetmomenten op een dag. Wilt u behalve groenten/fruit ook brood voor de lunch meegeven? (geen pindakaas of noten i.v.m. allergie)

In de school U kunt erop rekenen dat wij er alles aan doen om alle richtlijnen die gesteld zijn wat betreft hygiëne, ventilatie te volgen. Hier zijn aanvullende maatregelen bijgekomen, als dringend advies vanuit de overheid en het RIVM.
Dit betekent dat van al het personeel en de leerlingen van groepen 7/8 verwacht wordt dat zij een mondkapje dragen, wanneer zij zich binnen de school in de gang voortbewegen. Het mondkapje kan af, wanneer leerlingen op hun een vaste plaats zitten in de klas of wanneer de leerkrachten in de klas zijn.

Ouders mogen, zoals u zult begrijpen, niet de school in. Leerkrachten zijn via de mail altijd bereikbaar en zullen tijdens werkuren zo snel mogelijk reageren op uw bericht.
Afspraken vinden bij voorkeur telefonisch of digitaal plaats. Bij hoge uitzondering kan er indien noodzakelijk, op school een gesprek plaatsvinden met bijvoorbeeld directie, IB of SMW. Dit gebeurt op afspraak en met mondkapje. Ook zorgverlening doorexternen voor de leerlingen is toegestaan, mits de maatregelen in acht worden genomen.

Wat vragen wij van u als ouder? De contactmomenten en reisbewegingen moeten zoveel mogelijk beperkt zijn. Daarom vragen wij de ouders van kinderen in de bovenbouw, hun kinderen zo veel mogelijk zelf naar school te laten gaan.
Brengt u uw kind naar school, doe dit alleen en blijft u op ruime afstand van de groepen op de daarvoor aangegeven plaats. Houd onderling tenminste 1,5 meter afstand van elkaar. Wij vragen u dringend als ouder ook een mondkapje te dragen en dat u weer naar huis gaat als uw zoon/dochter in de rij staat bij de leerkracht.
Laten we er samen op letten dat we met elkaar het goede voorbeeld geven.

Tot slot. Dit is geen gemakkelijke tijd en het vraagt veel flexibiliteit en uithoudingsvermogen van iedereen. Inzichten verschillen soms. Wij doen ons best alles zo goed mogelijk te organiseren en dit ook naar u te communiceren.
Hierbij is de mail onmisbaar, houd u die goed in de gaten. We doen dit samen. Mocht u vragen hebben, stelt u die gerust.

Hartelijke groet namens het gehele team, Sandra de Vette

+++

Rotterdam, 3 februari 2021

Beste ouders,

U heeft het vast gehoord op het nieuws. De basisscholen mogen weer open.

Wij, als team, vinden het fijn dat de kinderen weer naar school mogen komen.
Maar bij de zin dat de scholen weer open gaan worden er ook allerlei maatregelen genoemd waar we ons aan moeten houden om de veiligheid voor de kinderen en het personeel zo goed mogelijk te garanderen.

En dat is niet zo gemakkelijk.
Met de directeuren en ons bestuur zijn we hierover in gesprek.
En ons bestuur is met de andere besturen van Rotterdamse scholen en de PO-raad in gesprek om te bepalen wat het beste is voor onze kinderen.

Hoe de heropening van de scholen eruit gaat zien wordt mogelijk aangepast om verantwoord met elkaar naar school te kunnen gaan.
Hierover heb ik aan het einde van de middag weer een overleg.

Dat betekent dat u morgen weer een bericht van mij ontvangt over de schoolopening.
Houdt de mail dus goed in de gaten.

Met vriendelijke groet,

Sandra de Vette

directeur Willem van Oranje

+++

Rotterdam, 15 december 2020

Beste ouders, verzorgers,

Gisterenavond heeft het kabinet tot een vergaande lockdown besloten.

Een van de maatregelen is dat de basisscholen vanaf morgen, woensdag 16 december 2020, dicht gaan tot en met 17 januari 2021. Dat betekent dat het vandaag, dinsdag 15 december, de laatste schooldag is van uw kind(eren). Dat besluit overvalt ons allen en ook zeker de scholen.

De school is dus vanaf woensdag dicht voor leerlingen. Wij hebben in overleg met ons bestuur het PCBO besloten geen les meer te geven tot de vakantie, ook niet online. Als team zullen we deze dagen gebruiken om ons verder voor te bereiden op het geven van onderwijs op afstand. Zo zullen we er klaar voor zijn om vanaf 5 januari onderwijs op afstand te geven en hopen wij op deze manier de lockdown zo min mogelijk gevolgen te laten hebben op de (leer)ontwikkeling van uw kind.

Dinsdag 15 december is dus de laatste lesdag van de kinderen in 2020. Een abrupte afsluiting van het jaar en dat vinden wij ook ontzettend jammer. Maar we maken er met elkaar een gezellige en zinvolle dag van. We besteden aandacht aan het kerstverhaal en ronden het jaar met elkaar af.

De opvang voor kinderen van ouders die een vitaal beroep hebben, is bespreekbaar voor de dagdelen die we deze week oorspronkelijk les zouden geven. Dit geldt ook voor na de vakantie. Wilt u in dat geval contact opnemen met de directie? Pas na een akkoord kunnen kinderen naar school komen.

U krijgt nog voor de kerstvakantie informatie over hoe het precies gaat na de kerstvakantie en wat er van u en uw kind verwacht wordt. Dit bericht volgt via de mail.
Het is daarom van het grootste belang dat wij beschikken over een correct e-mail adres! We vragen u dan ook dringend te reageren op de eerste e-mail van de leerkracht om te laten weten of u deze ontvangen hebt. Twijfelt u of wij uw juiste adres hebben? Stuur het dan even door naar de onderstaande adressen, dat geldt ook voor gewijzigde telefoonnummers. Alvast bedankt.

We wensen u het allerbeste, gezondheid en toch alvast prettige kerstdagen.

Met vriendelijke groeten namens het gehele team,

Sandra de Vette - Protected email address
Eline Oorebeek - Protected email address+++

Rotterdam, 22 september 2020

Op dit moment moeten leerkrachten die verkouden zijn thuis blijven en zich laten testen. Dat zijn klachten waarmee we zonder Corona gewoon naar ons werk zouden komen, maar nu moeten we thuisblijven.

Sinds deze week hebben leerkrachten voorrang op de test, maar maandag bleek al dat het nog steeds 3 dagen kan duren voor je aan de beurt bent. We proberen het op school te regelen en de kinderen zoveel mogelijk onderwijs te geven. Maar de kans dat we groepen moeten vrijgeven is groot. Als het een paar dagen duurt zullen we ervoor zorgen dat er werk kan worden opgehaald.

Zoals u in het nieuws heeft kunnen lezen is dit een landelijk probleem en doen wij ons best het te regelen. Wij hopen op uw begrip.

+++

Rotterdam, 28 augustus 2020

Kijkt u bij "Oranjenieuws" voor het laatste nieuws rondom het opstarten van het nieuwe schooljaar en de Corona maatregelen die wij ook na de vakantie weer nemen.

+++

Rotterdam 4 juni ’20

Onderwerp: aanpassing schooltijden tot de zomervakantie.

Beste ouders/verzorgers,

Recent heeft ons kabinet besloten om met ingang van 8 juni 2020 de basisscholen
weer volledig te openen. Hierbij is het volgende protocol opgesteld en hebben we
als school afspraken gemaakt:

 1. Alle leerlingen gaan vanaf 8 juni 2020 volledig naar school. Alleen als kinderen verkouden zijn of koorts hebben moeten ze thuis blijven. Wanneer leerlingen ongeoorloofd thuis zijn, zal leerplicht worden geïnformeerd.
 2. Tussen leerlingen hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden. We streven in de klas wel naar enige afstand.
 3. Tussen personeelsleden en leerlingen en personeelsleden onderling moet zoveel mogelijk 1,5 meter afstand bewaard worden.
 4. Ouder(s)/verzorger(s) komen niet op het schoolplein of in de school. De kinderen komen zelfstandig het plein op en gaan naar de kleutergroep of staan bij de leerkracht. Het afscheid met ouders is bij de slingers.
 5. De school heeft nog steeds extra hygiëne maatregelen. Bij binnenkomst is er desinfecterende handgel, in de klas worden handen gewassen, er vindt tussen de middag extra schoonmaak plaats van de toiletten en deurklinken en na schooltijd nog een keer. In iedere klas staat ook desinfecteermiddel om de tafels, toetsenborden etc. schoon te maken.
 6. Buiten spelen gebeurt alleen met de eigen groep. Er is begeleiding door meester Niels / meester René of juf Lois. (net als de afgelopen weken). In de lokalen wordt zoveel mogelijk geventileerd.
 7. De leerlingen lopen tussendoor zo min mogelijk door de school. Verjaardagen mogen weer in de klas worden gevierd. Het heeft de voorkeur dat de traktatie is ingepakt. De leerlingen mogen niet naar de verschillende klassen om langs de
 8. leerkrachten te gaan.
 9. Tussen de middag mogen de leerlingen niet naar huis, zo ontstaan er geen extra beweegmomenten.
 10. We gaan niet naar de gymzalen, omdat er geen 2 groepen in de kleedkamers aanwezig mogen zijn en er nog niet binnen gesport mag worden.
 11. Na school gaat iedereen direct naar huis of de BSO.

Om ons aan de bovenstaande afspraken te houden hebben we de schooltijden tot de zomervakantie moeten aanpassen. De MR van de Willem van Oranje heeft ingestemd met deze tijdelijke verandering van de schooltijden.

 • Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag : 8.30 – 14.00 uur De kinderen eten op school
 • Woensdag : 8.30 – 13.00 uur De kinderen eten thuis

Eten en drinken
Iedere dag eten we in de ochtend fruit en daarbij drinken de kinderen water. Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag nemen de kinderen ook brood mee voor de lunch. Zoals u weet mag er geen pindakaas worden meegegeven op de boterham. De kinderen drinken ook bij de lunch water.

De lessen
De aandacht tijdens de lessen gaat vooral naar de kernvakken:
lezen – taal – spelling – begrijpend lezen – rekenen.

De aanwezige leerlingen hebben toetsen gemaakt en naar aanleiding van de resultaten is een plan gemaakt tot aan de zomervakantie. We streven ernaar om alle leerdoelen van dit schooljaar te hebben aangeboden en geoefend, zodat de
leerlingen beheersen wat nodig is om naar de volgende groep te gaan. Er wordt de komende weken dus nog hard gewerkt en het is dus extra belangrijk dat de kinderen aanwezig zijn.

De afgelopen week waren er veel te laatkomers en dat is ook storend voor de kinderen die op tijd zijn. Het maakt de les ook minder effectief. Zorg er dus voor dat uw kind(eren) op tijd op school aanwezig zijn.

Heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen met de leerkracht van uw kind(eren) of met mij.

Met vriendelijke groet,

Sandra de Vette
directeur basisschool Willem van Oranje


***

14 mei 2020

Beste ouders/verzorgers,

Net voor de meivakantie hebben het ministerie en het RIVM besloten dat de scholen op 11 mei weer voor 50% open mogen gaan.

Daarbij gaan ze uit van een maar zeer geringe kans op besmetting bij jonge kinderen. Van ons bestuur mochten we op 11 mei de kinderen nog een dag vrij geven zodat alles goed voorbereid kon worden. Op deze dag zijn er ook nog schoonmaak materialen geleverd. Als onderwijspersoneel hebben we de opdracht gekregen om het onderwijs op school weer te gaan organiseren. Daarmee zijn we samen met ons bestuur, het schoonmaakbedrijf en de organisatie Peuter en Co aan de slag gegaan.

Voor ons staat de veiligheid voor iedereen voorop. De school is goed schoongemaakt en er komt de komende weken ook tussen de middag een extra schoonmaak ronde. De tafels, deurklinken en toiletten worden dan schoongemaakt. Na schooltijd vindt de standaard schoonmaak plaats. Bij de 3 deuren staat een houder met een desinfecterende gel die de kinderen kunnen gebruiken om hun handen schoon te maken.

Daarnaast kunnen handen worden gewassen in de klas. Om de kans op besmettingen te verkleinen mogen er zo min mogelijk volwassenen in het schoolgebouw komen. We vragen de ouders van de peuters tot en met groep 8 om buiten te blijven. Voor de ouders is er nu een lijn van slingers, dit wordt na de Hemelvaart een lijn van krijt. De kleuters gaan via het kleuterplein naar binnen. De kinderen van groep 3 t/m 8 gaan voorbij de slinger bij hun groep staan en gaan met de leerkracht naar binnen. Zo gaat het ook met het naar buiten gaan. Het is dus extra belangrijk dat kinderen op tijd voor de school staan. Om 8.45 en 12.45 komen de peuters. Zij staan achter de schuur in de vakken en worden door de juf opgehaald. Tijdens de schooluren wordt er zo min mogelijk door de school gelopen. Zoals u kunt lezen hebben we er alles aan gedaan om de school een veilige plek te laten zijn. We zijn blij dat we heel veel kinderen weer op school hebben mogen ontvangen.

Onze taak, onderwijs geven, gaat weer beginnen. Hiermee volgen wij de opdracht van het ministerie van onderwijs.

Dat betekent dat er geen thuisonderwijs meer geboden kan worden, zoals dit voor de vakantie is gedaan. We weten dat sommige ouders twijfels hebben of het verstandig is om hun kind weer naar school te laten gaan. Wij respecteren uw zorg, tegelijkertijd hebben wij als school (in de lijn van het advies) keuzes moeten maken in de manier waarop wij het onderwijs aanbieden.

Ons accent ligt op de instructies op school. Door dit op de dagdelen dat de kinderen aanwezig zijn intensief aan te bieden, verwachten wij dat het verwerken thuis, minder van u als ouder vraagt. De stof is als het goed is duidelijk voor uw kind, na de uitleg van de leerkracht.

Wanneer u er voor kiest uw kind thuis te houden, dan betekent het dat de instructie zoals die op school gegeven is, thuis zal moeten plaatsvinden. Op school wordt er verder gewerkt met de stof volgens het programma en is het van belang ook thuis de stof goed bij te houden, zodat alle kinderen op hetzelfde niveau blijven werken.

Dagelijks zal de leerkracht aan alle ouders een mail sturen met daarin de opdrachten die gemaakt moeten worden. Dit zijn de opdrachten die horen bij de instructie van die dag.

Thuisblijvers / zieke leerlingen
We vragen de ouders van kinderen die thuis zijn het gemaakte werk op dinsdagmiddag tussen 16.00 en 16.15 uur te komen inleveren.

De leerkracht heeft dan op woensdag de tijd om het na te kijken. Op donderdag kunt u de werkschriften dan weer tussen 16.00 en 16.15 uur komen ophalen.

Dit kan bij de deur of op het plein als de leerkracht buiten staat.

Voor de afwezige leerlingen in groep 7 en 8 zijn er 2 momenten om in te leveren en weer op te halen. Dit komt omdat ze meer werk te doen hebben. Deze ouders kunnen het werk op maandag en donderdag inleveren en ophalen tussen 16.00 en 16.15 uur.

Verjaardagen
Voorlopig, even tot 1 juni, worden de verjaardagen niet (heel klein) gevierd. De leerlingen gaan geen klassen langs en er wordt even niet getrakteerd. We wachten even wat de nieuwe richtlijnen na 1 juni worden.

U begrijpt dat wij de richtlijnen volgen en deze goed in de gaten houden. We hopen dat u hierin ook het vertrouwen heeft.

Heeft u nog vragen, neem dan telefonisch of via de mail contact op met Sandra de Vette s.devette@dslwvo.nl

Met vriendelijke groet,

Sandra de Vette


+++

Rotterdam, 24 april 2020

Beste ouders/verzorgers,

Zoals in de vorige mail al is aangekondigd krijgt u vandaag de informatie over de schoolstart van na de vakantie. Alle leerlingen gaan op dinsdag 12 mei van start. We zijn de afgelopen dagen druk in gesprek geweest met het team en bovenschools met de directies en het bestuur. Ook is de MR geïnformeerd. We zijn aan de hand van de richtlijnen van de overheid en het RIVM tot een opzet en programma gekomen, waarbij we zo compleet mogelijk hebben geprobeerd te denken.

Ongetwijfeld zullen er nog zaken zijn waar we tegenaan lopen die om een antwoord vragen. In deze brief willen wij u informeren over hoe wij het op onze school zullen oppakken. We zijn ons bewust dat het veel informatie is, maar dat kan helaas niet anders in de huidige omstandigheden. We kunnen niet zomaar beginnen, dit vraagt belangrijke voorwaarden waar we met elkaar zorg voor moeten dragen:

Hygiëne en voorzorgsmaatregelen
- Het is van het grootste belang dat de hygiëne in orde is, de veiligheid van de kinderen en de volwassenen staat voorop
- Er wordt naar gestreefd om bij de deuren desinfectie-dispensers te plaatsen.
- Als de leerlingen bij de groep komen kunnen de jassen worden opgehangen met 2 haken ertussen.
- Bij binnenkomst worden altijd de handen gewassen.
- Tussen de 2 groepen door (tussen de middag) worden de tafels en stoelen, toiletten en deurklinken met een desinfecteermiddel schoongemaakt.
- De lokalen worden (tussendoor) geventileerd.
- De kleuters werken met materiaal uit 1 kast, dat materiaal wordt extra schoongemaakt.
- Materiaal als Lego en Duplo wordt regelmatig gewassen in de wasmachine.
- De lokalen van groep 3 t/m 8 worden zo ingericht dat de kinderen in rijen aan hun eigen tafel zitten en niet dicht op elkaar.
- Kinderen nemen eigen drinken en fruit mee.
- Op 12 mei wordt er in alle groepen allereerst aandacht besteed aan het goed je handen wassen en de andere hygiëne maatregelen.
- Als kinderen met klachten op school komen, moeten ze worden opgehaald.
- Kinderen en personeel met klachten als verkoudheid, hoesten, niezen etc. mogen niet naar school komen. Ouders kunnen dan wel het werk van deze dag ophalen.
- De afstand tussen leerlingen en volwassenen en tussen volwassenen onderling is 1,5 meter.

We vragen iedereen dat te respecteren en zich aan deze afspraak te houden!

De organisatie
Schooltijden:
ochtend: 08.30 – 11.30 uur
middag: 12.30 – 15.30 uur

Inlooptijden peuterschool
ochtend: 08.45 uur
middag: 12.45 uur

Ouders en kinderen van de basisschool
Het is heel belangrijk om op tijd op school te komen, dan zijn de kinderen binnen voordat de peuters aankomen bij de school. De kinderen mogen les krijgen in halve groepen en worden daarom verdeeld in een A en B groep. Ze komen 4 dagdelen per week op school. In het schema kunt u zien wanneer welke groep les heeft.

Op de woensdag komen er geen groepen op school. Een leerkracht kan wel kinderen uitnodigen om met hen iets extra’s uit te leggen en te oefenen. Ook kinderen met een eigen leerlijn kunnen op de woensdag of een extra dagdeel worden uitgenodigd om de specifieke instructie te krijgen. Zij hebben dan minder thuiswerk. Met het bepalen van de A en B groepen hebben we rekening gehouden met broer(s) en zus(zen).

 • Maandag: 's morgens A groep - 's middags B groep
 • Dinsdag : 's morgens A groep - 's middags B groep
 • Woensdag: geen les, wel ruimte voor extra instructie
 • Donderdag: 's morgens B groep - 's middags A groep
 • Vrijdag: 's morgens B groep - 's middags A groep


We hebben bewust gekozen voor 4 halve dagen omdat we zo meer instructie kunnen geven en er meer structuur komt in de week, Er kan effectief gewerkt worden. De kinderen (zeker van groep 3 t/m 8 ) krijgen zo vier dagdelen hun instructie en in-oefening van de basisvakken. De verwerking en het digitale werk kan dan aansluitend thuis worden gedaan. Dat wordt het (verplichte) thuiswerk. Omdat de kinderen hierover instructie hebben gekregen, zal het voor ouders veel
minder intensief zijn dan het thuisonderwijs van de afgelopen weken. Het werk voor thuis zal zo’n 1,5 uur tijd in beslag nemen. We richten ons vooral op taal, lezen en rekenen. Er zullen wel beweegmomenten zijn, geen gymles. Daarnaast is er natuurlijk tijd en aandacht voor hoe de kinderen deze tijd hebben beleefd.

De kinderen van groep 1 en 2 zullen op school veel werken met de ontwikkelingsmaterialen en met lesjes rondom taal, woordenschat en rekenen. Zij krijgen ook weer iets mee naar huis.

Halen en brengen
Ouders mogen niet in de school komen. Afscheid nemen wordt buiten gedaan.

Op het plein voor de school zal een grens voor de ouders zichtbaar zijn. (het verlengde van het kleuterhek tot aan de straat (Hendrick Croesinckstraat) dus achter het grote klimtoestel.) Van de ouders wordt gevraagd achter deze grens te blijven en daar afscheid te nemen. Wilt u iets doorgeven aan de leerkracht, schrijf het op een briefje.

- De kinderen mogen over de grens en komen het plein op.
- Groep 3 t/m 8 gaat bij de leerkracht in de rij staan.
- De kinderen van groep 1 en 2 lopen naar het kleuterplein en gaan via het kleuterplein naar binnen.
- Groep 3 t/m 8 hebben een vaste looproute.
- Groep 3/4 en 5 bij de hoofdingang en groep 6 en 7/8 bij de andere deur. Dit is zoals het altijd al gaat.
- Voor de peuters worden vakken gemaakt op de stoep bij de fietsenschuur, aan de buitenkant van het plein. De ouders wachten daar in de vakken en de medewerker van de peuterschool komt de kinderen ophalen. Ook deze ouders van Peuter en CO, niet naar binnen.

We verwachten dus de kinderen van de A-groep op dinsdag 12 mei om 8.30 uur en de kinderen van de B-groep om 12.30 uur. U ontvangt bij via mail van de leerkracht van uw kind het bericht in welke groep uw kind is ingedeeld.

Wij bedanken u als ouders van harte voor uw inzet! Thuisonderwijs is zonder u niet mogelijk. En wij danken u ook bij voorbaat voor uw begrip en medewerking in de bijzondere weken die gaan komen.

Als u vragen of opmerkingen heeft naar aanleiding van deze brief, kunt u deze bij Sandra de Vette neerleggen. Protected email address

Ik hoop dat we u voldoende hebben kunnen informeren.

Voor nu een hele fijne vakantie toegewenst en (voor een deel van onze gezinnen) een mooie Ramadan.

Namens het team,
Sandra de Vette+++

Rotterdam, 22 april 2020

Beste ouders/verzorgers,

Waarschijnlijk heeft u gisteren ook gekeken naar de persconferentie van premier Rutte. De basisscholen gaan op 11 mei weer open. We zijn blij dat we weer een start mogen gaan maken, maar natuurlijk zijn er ook bij ons nog veel vragen.

Vanuit de regering is het advies om halve klassen op school aanwezig te laten zijn. Dit betekent dat de kinderen ongeveer de helft van de normale lestijd les zullen krijgen per week. Scholen zijn vrij dit op hun eigen manier in te delen. Daarbij blijft hygiëne natuurlijk een belangrijke punt om aandacht aan te schenken. Dit vraagt van ons als school veel denkwerk om het zo goed mogelijk te organiseren. Vandaag heb ik overleg met ons bestuur en de directeuren van andere scholen. Daarin krijgen we vanuit ons bestuur een richtlijn aan welke afspraken wij ons moeten houden.

Vervolgens wordt er een plan voor onze eigen school gemaakt. Er moet over veel verschillende dingen worden nagedacht: hoe komen we de school in, welke looproutes, hoe gaan we om met hygiëne, het leerstofaanbod, de groepsindeling.

U begrijpt dat we hier goed over willen nadenken en dat dit veel tijd kost. Op donderdag is er een digitaal overleg met het personeel van de Willem van Oranje en gaat er ook een bericht naar de MR van de school. Op vrijdag komt er een bericht via de mail naar u als ouders/verzorgers over het plan zoals wij het op onze school willen gaan oppakken.

Op deze manier hopen wij jullie duidelijkheid te geven voor de vakantie.

Met vriendelijke groet,

Sandra de Vette


+++


Rotterdam, 24 maart 2020

Aan de ouders/verzorgers van onze leerlingen,

Het zijn bijzondere, maar daardoor ook zwaardere tijden voor iedereen nu er zoveel maatregelen zijn vanwege het Corona virus.

Voor u als ouder, u krijgt zomaar uw kinderen thuis waarbij er ook wordt verwacht dat er schoolwerk wordt gemaakt. U neemt daarmee zomaar een stukje over van de juf op school. Een rol die niet alle kinderen even makkelijk zullen oppakken. Daarnaast wordt er geadviseerd om niet naar buiten te gaan in groepen en liggen sport en andere clubs stil.
Dit vraagt veel van u en in veel gevallen moet dat ook nog worden gecombineerd met werk. We begrijpen dat dit veel van u vraagt, dat u zich wellicht zorgen maakt of gewoon even een luisterend oor nodig heeft. Dat luisterend oor willen wij u graag bieden.

Wilt u even met ons in gesprek, laat het ons dan even weten. Het kan zijn dat u graag even in contact komt met de leerkracht, de schoolmaatschappelijk werkster, de intern begeleider of de directie. Wij zijn er voor u.

U kunt bellen naar het algemene telefoonnummer van de school 010-4195289 of u kunt een mailtje sturen naar de betreffende persoon. Zij/hij zal dan zo spoedig mogelijk telefonisch contact met u opnemen.

Als we op dat moment niet op school aanwezig zijn kan iemand u met de privé telefoon bellen, u krijgt dan het bericht onbekend nummer in beeld.

Met vriendelijke groet,

Sandra de Vette

Directeur Willem van Oranje

+++

Rotterdam, 15 maart 2020

Geachte ouders en verzorgers,

Vandaag heeft het kabinet aangekondigd dat alle scholen in het basis-, voortgezet en speciaal onderwijs per direct worden gesloten vanwege de aangescherpte maatregelen rond het Corona virus.

Dat betekent dat ook onze school vanaf morgen gesloten is. De maatregel geldt in ieder geval tot 6 april. Het is goed mogelijk dat deze periode wordt verlengd.

We begrijpen dat dit van grote impact kan zijn op uw gezinssituatie. Misschien is het voor u moeilijk om op deze korte termijn opvang te organiseren. Voor kinderen van ouders die werken in een sector die van vitaal belang is voor het draaiend houden van onze maatschappelijke structuren en de zorg, is onze school de komende dagen geopend. Uw kind kan dan naar school komen. Wij vragen u om via de mail te laten weten of u gebruik maakt van deze mogelijkheid.

NB: kinderen die gezondheidsklachten hebben van verkoudheid, keelpijn, koorts of hoesten mogen niet naar school
komen.

Deze week maken we als team op school een plan van aanpak voor hoe we de komende periode met de situatie zullen omgaan. We informeren u hier later deze week verder over. We begrijpen dat er veel vragen en zorgen kunnen leven. We doen een beroep op uw vertrouwen, dat wij zorgvuldige afwegingen zullen maken en het belang van de leerlingen, ook als zij thuis zijn, steeds voorop stellen. Om eventuele vragen goed en gestructureerd van een antwoord te kunnen voorzien kunt u gebruik maken van het volgende mailadres: willemvanoranje@dslwvo.nl

Tijden van crisis brengen veel onzekerheid met zich mee. En een ideale oplossing bestaat er niet. Maar samen kunnen we heel veel aan. Dank voor uw begrip!

Namens de school,

Sandra de Vette

Directeur Willem van Oranje


+++

Rotterdam, 13 maart 2020

Beste ouders / verzorgers,

Gisteren heeft het kabinet nieuwe maatregelen genomen rondom het Coronavirus. De schoolbesturen van Rotterdam hebben gekeken wat het betekent voor de scholen in het algemeen en daarover bent u geïnformeerd via een brief van de PCBO.

Deze maatregelen zorgen er voor dat we op de Willem van Oranje nog een paar specifieke schoolafspraken moeten maken.

Deze gelden vanaf aanstaande maandag 16 maart 2020.

 • Het kabinet vraagt ons om ouders zo min mogelijk in de school te laten komen en voor de deur afscheid te nemen. Groep 3 t/m 8 zijn dat al gewend, zij staan op het plein in de rij en gaan met de leerkracht naar binnen.
 • De kinderen van groep 1 en 2 mogen tot op het kleuterplein worden gebracht, ze gaan daarna zelf naar binnen.
 • De peuters gaan via de voordeur, de ouders mogen de peuters tot aan het lokaal naar binnen brengen.

Omdat de scholen open zijn gaat de Dagprogrammering gewoon door. De andere activiteiten in het Huis van de Wijk zijn wel stopgezet. Aanstaande maandag wordt er gekeken of dit het beleid van de Dagprogrammering blijft.

Voorlopig tot en met 31 maart gaan de volgende activiteiten niet door:

 • De inloop (peuters en groep 1 t/m 4)
 • Uitjes naar een museum of theater
 • Ook de ouderkamer is tot nader bericht gesloten.

Als de maatregelen weer veranderen, zullen wij u zeker informeren.

Houdt de mail daarom extra in de gaten.

Met vriendelijke groet,

Sandra de Vette

+++

Rotterdam, 12 maart 2020

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Vandaag heeft het kabinet, in samenspraak met het RIVM, extra maatregelen aangekondigd om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Als bestuur van de stichting waar de school van uw kinderen onder valt, informeren wij u graag over wat deze maatregelen betekenen voor de school van uw kind(eren).

Nieuwe maatregelen die betrekking hebben op het onderwijs

Het kabinet heeft de volgende maatregelen aangekondigd die gevolgen hebben voor het onderwijs en de scholen:

- Iedereen in Nederland wordt opgeroepen om ook bij milde klachten thuis te blijven en sociale contacten te mijden.

- Iedereen in Nederland wordt opgeroepen om thuis te werken of gespreid te werken, als het werk dat toelaat.

- Geadviseerd is niet bijeen te komen met meer dan 100 personen tegelijk.

- Scholen blijven open.

Deze maatregelen gelden tot en met 31 maart 2020.

Wat betekent dit voor de school van uw kind?

Als PCBO schoolbestuur houden we ons aan de richtlijnen van het RIVM. Dat betekent dat ook de school van uw kind open blijft. Een belangrijk argument van het RIVM om te adviseren scholen open te houden, is dat kinderen minder vatbaar zijn voor het virus dan ouderen. Het sluiten van scholen draagt daarom weinig bij aan het beperken van de verspreiding van het virus. Ook zorgt het open houden van scholen ervoor dat ouders die bijvoorbeeld medewerker zijn in de zorg in deze cruciale tijd hun werk kunnen blijven doen.

De nieuwe maatregelen zullen er wel voor zorgen dat er vaker leerkrachten ziek thuis zullen blijven. Bij een zieke leerkracht handelen we op dezelfde manier als anders. We doen ons best om vervanging te vinden, maar onder de huidige omstandigheden is dit uiteraard extra lastig. Het zal dus vaker dan anders voorkomen dat een klas naar huis wordt gestuurd of andere maatregelen getroffen moeten worden.

We doen ons uiterste best om zoveel mogelijk het onderwijs te laten doorgaan. Bijeenkomsten met meer dan 100 deelnemers worden afgelast. De school weegt per geval af of kleinere bijeenkomsten wel doorgaan. Wij doen aan ouders van kinderen in het basisonderwijs het dringende verzoek om niet met uw kind mee te lopen in de school.

Wanneer moet ik mijn kind thuishouden van school?

Uw kind kan gewoon naar school komen als er geen gezondheidsklachten zijn. Bij milde klachten adviseert het RIVM om uw kind ziek te melden. Neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts kunnen symptomen zijn. Als uw kind 24 uur klachtvrij is, kan hij of zij weer naar school. Als de klachten verergeren, wordt geadviseerd de huisarts te bellen. Wij vragen u zelf te beoordelen of het verstandig is om uw kind naar school te laten gaan.

Veel gestelde vragen Tot slot. Graag verwijzen wij naar de website van het RIVM: https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden. Op deze website worden de meest gestelde vragen over het coronavirus beantwoord. Deze website wordt regelmatig geactualiseerd. Heeft u specifieke vragen voor de school van uw kind, neem dan contact op met de schoolleider.

Met vriendelijke groet,

College van bestuur stichting PCBO
Contactgegevens
PCBS Willem van Oranje
Hendrick Croesinckstraat 36
3074 PG Rotterdam

Tel: 010 - 419 52 89
Fax: 010 - 432 16 59

Deze pagina in de Favorieten opnemen
Deze pagina printen