Medezeggenschapsraad (MR)
De medezeggenschapsraad (MR) zet zich ervoor in om de school goed te laten functioneren: de kwaliteit van het onderwijs, het welzijn van leerlingen en personeel en de communicatie tussen ouders en personeel.
Zij houdt zich bezig met diverse zaken die de school aangaan, zoals veranderingen in onderwijsdoelstellingen, het schoolplan, het beleid ten aanzien van veiligheid, gezondheid en welzijn, het formatieplan (personeelsbezetting) en de bijbehorende taakverdeling, sollicitatieprocedures, nascholing, de schooltijdenregeling, de begroting, arbeidsomstandigheden en veiligheid voor personeel en leerlingen en huisvesting.

De MR bestaat uit twee geledingen met elk twee leden, die de beide achterbannen (ouders en personeel) vertegen-woordigen: de ouder- en personeelsgeleding.

* Oudergeleding
- Gülcan Şahin, moeder van Dila (groep 1/2)
- Ehscha Ahmed, moeder van Alisa (groep 6)

* Personeelsgeleding
- Mieke Groen, leerkracht groep 7/8 (voorzitter/secretaris)
- vacature

Vergaderingen
Eens in de acht weken – dat is vijf of zes keer per schooljaar – vergadert de MR met de directie (‘het bevoegd gezag’).

Vergaderdata
2018/2019
- 12 november 2018
- 14 januari 2019
- 18 maart 2019
- 20 mei 2019
- 8 juli 2019
2019/2020
- 16 september 2019
- 11 november 2019
- 6 januari 2020
- 16 maart 2020
- 18 mei 2020
- 6 juli 2020

Notulen
Van iedere MR-vergadering wordt een verslag gemaakt. Na goedkeuring/vaststelling worden de notulen ter informatie/inzage op deze website geplaatst.

2018/2019
- notulen MR-vergadering d.d. 12 november 2018.pdf
- notulen MR-vergadering d.d. 14 januari 2019.pdf
- notulen MR-vergadering d.d. 18 maart 2019.pdf
- notulen MR-vergadering d.d. 20 mei 2019.pdf
- notulen MR-vergadering d.d. 8 juli 2019.pdf

2019/2020
- notulen MR-vergadering d.d. 16 september 2019.pdf
- notulen MR-vergadering d.d. 11 november 2019.pdf

Jaarverslagen
MR-jaarverslag 2018/2019.pdf

Contact
De MR is te bereiken via één van de leden van de ouder- of personeelsgeleding: mondeling door één van hen aan te spreken of schriftelijk via het e-mailadres van de voorzitter van de MR: Protected email address.

Documenten
Medezeggenschapsreglement.pdf
Huishoudelijk Reglement MR.pdf
Andere in de MR besproken en voor akkoord getekende documenten (protocollen e.d.) zijn op aanvraag (bij de directie) in te zien.
Contactgegevens
PCBS Willem van Oranje
Hendrick Croesinckstraat 36
3074 PG Rotterdam

Tel: 010 - 419 52 89
Fax: 010 - 432 16 59

Deze pagina in de Favorieten opnemen
Deze pagina printen