MR
Agenda Medezeggenschapsraad PCBS Willem van Oranje
woensdag 1 november 20171 Opening
▪ welkom
▪ vaststellen agenda

2 Start nieuwe MR
▪ voorstellen ouder-/personeelsleden
▪ taakverdeling (voorzitter, notulist)
▪ vergaderfrequentie/-data/-tijd/-plaats
▪ werving 3e ouderlid (i.v.m. continuïteit)

3 Directiezaken
▪ personeelszaken (vertrek IB’er)
▪ beleidszaken (veiligheid, medicatie)
▪ 1 oktober-telling (formatie?)

4 Schoolzaken
▪ nieuwe methodes

5 Rondvraag

6 Sluiting
Contactgegevens
PCBS Willem van Oranje
Hendrick Croesinckstraat 36
3074 PG Rotterdam

Tel: 010 - 419 52 89
Fax: 010 - 432 16 59

Deze pagina in de Favorieten opnemen
Deze pagina printen