Groep 7-8
februari 2019

Verjaardagskalender
Hieperdepiep HOERA voor onze jarigen in februari:
14 februari • Suraj
19 februari • Saulo
Van harte gefeliciteerd!

Schoolbezoek Calvijn Juliana
Dinsdag 8 januari jl. brachten we een be-zoek aan Calvijn Juliana (v/h Juliana-mavo), een kleinschalige vmbo-school in Charlois. We hebben er een aantal lessen gevolgd, waaronder wiskunde, muziek, Nederlands en Engels. Mooie ervaring! ...

Cito-toetsen M7/M8
Deze en volgende week zijn/worden de Cito-toetsen M7 en M8 (midden groep 7 en 8 ) afgenomen. De leerlingen krijgen achtereenvolgens de toetsen RW (drie delen rekenen), BL (twee delen begrijpend lezen), SP (twee delen woordspelling en werkwoordspelling) en WS (twee delen woordenschat). Ook AVI en DMT (technisch lezen) zijn/ worden afgenomen. Hierna worden de rapporten opgemaakt en voor groep 8 het basisschooladvies geformuleerd. De rapport-/adviesgesprekken vinden plaats op dinsdag 19 en woensdag 20 februari a.s. na schooltijd.

De toetsen van Cito (Centraal Instituut voor Toetsontwikkeling) zijn vaardigheids-toetsen, terwijl methodegebonden toetsen beheersingstoetsen zijn. Cito toetst de ontwikkeling van een leerling binnen een bepaald vakgebied ieder halfjaar onafhankelijk van de lesmethode; methode-gebonden toetsen bekijken of net ge-leerde lesstof voldoende beheerst wordt. Om die reden worden bijv. de rekenopgaven van Cito RW (rekenen/wiskunde) juist in contextopgaven (zgn. verhaaltjes-sommen) geformuleerd (laatste handelingsniveau IV: toepassing), terwijl methodegebonden toetsen vooral ‘kale’ sommen voorleggen (handelingsniveau III: automatisering).

Schoolbezoek Zuiderpark/Montfort College
... En op maandag 21 januari jl. gingen we op schoolbezoek bij het Zuiderpark en Montfort College. We kregen een rondleiding door de school en volgden lessen biologie, dans en techniek. Hier liggen vast en zeker kansen voor de toekomst!

Lekker Fit!
Als ‘Lekker Fit!’-school hebben we afgesproken tijdens de pauzes gezond te eten en drinken. Naast ons fruitbeleid (fruit voor zowel de ochtend- als de middagpauze) introduceren we vanaf 1 februari a.s. ook ons waterbeleid: in plaats van divers drinken uit pakjes/flesjes gaan we over op alleen water. Het zou fijn zijn als we daarvoor de vorig schooljaar tijdens de Lekker Fit-week uitgedeelde bidon gebruiken. Zie www.voedingscentrum.nl/drinkenkind. Denkt u ook aan ons traktatiebeleid met onze regel ‘Eén is genoeg – klein is oké’? Voor gezonde traktatie-ideeën kunt u ook
een kijkje nemen in onze traktatiemap.

Schoolagenda
19 + 20 februari • rapport- en/of adviesgesprekken
22 februari • studiedag III team > leerlingen vrije dag
25 februari • voorjaarsvakantie t/m vrijdag 1 maart
Contactgegevens
PCBS Willem van Oranje
Hendrick Croesinckstraat 36
3074 PG Rotterdam

Tel: 010 - 419 52 89
Fax: 010 - 432 16 59

Deze pagina in de Favorieten opnemen
Deze pagina printen