Groep 7-8
januari 2019 – nr. 5

Verjaardagskalender
Hieperdepiep HOERA voor onze jarigen in januari:

3 januari • Bosco
15 januari • Bryan

Van harte gefeliciteerd!

Sinterklaasviering
Het was een geslaagd Sinterklaasfeest op woensdag 5 december jl. met erg leuke surprises, gedichtjes en cadeautjes!

Vuurwerk-voorlichting
Maandag 10 december jl. was wijkagent Dion Papilaja te gast in onze klas om in aanloop naar de jaarwisseling vuurwerkvoorlichting te geven. De belangrijkste vuurwerkregels zijn:
- vuurwerk kopen en afsteken mag alleen als je 16 jaar of ouder bent (m.u.v. kinder-vuurwerk, zoals sterretjes en ijsfonteinen);
- vuurwerk afsteken mag alleen op 31 de-cember vanaf 18.00 uur (’s avonds) tot 1 januari 02.00 uur (’s nachts);
- illegaal vuurwerk is verboden om te ko-pen, af te steken en in bezit te hebben.
Er zijn vier categorieën vuurwerk, inge-deeld naar gevaarsrisico:
- F1: weinig gevaar, laag geluidsniveau, te koop vanaf 12 jaar (o.a. knalerwten, trektouwtjes, grondbloemen);
- F2: weinig gevaar, laag geluidsniveau, te koop vanaf 16 jaar (bijv. vuurpijlen);
- F3: middelmatig gevaar, hoger geluids-niveau, te koop vanaf 18 jaar;
- F4: veel gevaar, uitsluitend professioneel gebruik (niet regulier te koop).
Bij vuurwerkovertredingen (het in bezit hebben of afsteken van vuurwerk buiten de regels om, geluidsoverlast, vernielin-gen, brandstichting e.d.) zullen jongeren door de politie worden doorgestuurd naar Halt voor een Halt-aanpak/-straf.
Zie voor meer informatie: www.politie.nl > thema’s > vuurwerk.
Maak kennis met de wijkagent in ‘Rondje met wijkagent Dion Hillesluis’: https://www.youtube.com/watch?v=UpXUWppXpXA.

Kerstfeest
Maandag 3 december jl. vierden we onze eerste advent (een dag na de kerken), iedere week met één kaars erbij tot Kerst. Woensdagavond 19 december jl. hebben we als groep genoten van een heerlijk kerstdiner (ouders hartelijk dank!!). In de grote hal vond onderwijl de Kerst-viering voor de ouders plaats, waarbij wij twee kerstliederen ten gehore
brachten.

Schoolbezoeken
In het vervolg op ons bezoek aan de Informatiemarkt VO (zgn. Scholenmarkt) op 13 december jl. zullen we in januari ook enkele scholenbezoeken afleggen. Dinsdag 8 januari jl. zullen we vmbo-school Calvijn Juliana (onderdeel van CSG Calvijn, v/h Juliana Mavo) bezoeken en op maandag 21 januari zullen we een combinatiebezoek brengen aan het Montfort College (vwo/havo/mavo) en Zuiderpark College (vmbo). Wij hopen deze bezoeken binnen de normale schooltijden af te leggen. Mocht dit anders zijn, dan zullen wij u daarover informeren.

Schoolagenda
8 januari • schoolbezoek Calvijn Juliana
21 januari • schoolbezoek Zuiderpark/Montfort

N.B. iedere maandag 08.30 uur
koffie/theedrinken (ouderkamer);
• 7 januari met Karen Smits (SMW), Marloes Rijken (logopediste), Peter Jan van Veen (IB’er) en Sandra de Vette (directie)
• 21 januari met Dion Papilaja (wijkagent Hillesluis)
• 28 januari voorlichting Sanakids

Prettige jaarwisseling en een gelukkig nieuwjaar!
Contactgegevens
PCBS Willem van Oranje
Hendrick Croesinckstraat 36
3074 PG Rotterdam

Tel: 010 - 419 52 89
Fax: 010 - 432 16 59

Deze pagina in de Favorieten opnemen
Deze pagina printen