Groep 7-8
april 2020 – nr. 8

Verjaardagskalender
Hieperdepiep HOERA voor onze jarigen in april:

12 april • Jeanyraiska
13 april • Jorge
23 april • Gabriël

Van harte gefeliciteerd!

Coronacrisis
Ter voorkoming van besmetting met het coronavirus werd op zondag 15 maart jl. door het kabinet besloten de scholen te sluiten tot in ieder geval maandag 6 april a.s.

Op 31 maart jl. werd besloten de schoolsluiting te verlengen t/m 10 mei a.s. (t/m de meivakantie).

Onderwijs op afstand
Maandag 16 maart jl. is achter de schermen hard gewerkt om het onderwijs op afstand te realiseren, zodat de lessen zo
spoedig mogelijk zouden kunnen worden voortgezet. Vanaf dinsdag 17 maart jl. konden de leerlingen met een pakket lesmateriaal zelf thuis aan de slag aan de hand van de weektaakschema’s. Inmiddels wordt alweer ruim twee weken thuis
gewerkt. Dagelijks wordt via e-mail het dagprogramma voor de volgende lesdag doorgestuurd met de antwoorden van de
lessen van de voorbije dag.

Voor alle duidelijkheid zetten we de afspraken en aandachtspunten nog even op een rijtje.

• Instructiemomenten groep 8
De achtstegroepers worden op maandag verwacht voor instructie en donderdag op het spreekuur, beide dagen
tussen 08.30 en 09.30 uur volgens een vaste leerlingindeling. Het is noodzakelijk dat zij in ieder geval op maandag aanwezig zijn en wenselijk op woensdag.

• Instructiemomenten groep 7
De leerlingen van groep 7 worden op op maandag en donderdag verwacht tussen 09.30 en 11.00 uur (vaste leerlingindeling), resp. voor instructie en spreekuur. Het is ook voor hen noodzakelijk in ieder geval op maandag te komen en zeer wenselijk op woensdag.

Op maandagen wordt het nieuwe weektaakschema en nieuw lesmateriaal (o.a. huiswerk) uitgereikt, wordt geëvalueerd
op de lessen van de afgelopen week, het gemaakte taakwerk ingezien (graag werkboeken, schriften en huiswerk mee!)
en een korte toelichting en/of instructie gegeven voor de lessen van de komende week. Vanwege de korte tijd per groepje
vragen wij de leerlingen stipt op tijd te zijn.

• Aandachtspunten
▪ basispoort:
- inloggen op thuis.basispoort.nl
- werken op Google Chrome
- bij voorkeur op vaste PC of laptop (niet op tablet of telefoon)

▪ rekenen:
- rekenlessen groep 7: som 1, 2 en 3
- rekenlessen groep 8 (werkboek 8b): 1 à 2 werkblad(en)/dag
- werkboek 8b extra (groep : in serie (1 werkblad/dag)
- minimumwerkboek (oranje): ter ver vanging van sommen of werkbladen (zelfde rekendoel, vereenvoudigd)
- pluswerkboek (groen): extra/uitloop

▪ spelling:
- bestuderen instapkaart (= uitleg)
- maken oef. * en ** (evt. ***)
- overslaan lessen 1, 3, 5, 7, 9 en 11 (= woorddictees/'eerst proberen')

▪ taal:
- bestuderen instapkaart (= uitleg)
- maken oef. * en ** (evt. ***)

▪ begrijpend lezen:
Nieuwsbegrip XL
(online-les via basispoort)

▪ technisch lezen:
geen Estafette-lessen, maar wèl blijven lezen (30 min./dag)!
tip: e-books op onlinebibliotheek.nl > jeugd & jongeren 9-12 jaar (gratis)

▪ Jeugdjournaal: dagelijks 19.00 uur op
NOS Zapp (jeugdjournaal.nl)

▪ tip: blind leren typen op typelesonline.nl

Wist u dat…
• wij ongelooflijk trots zijn op onze leerlingen, dat het hun lukt in deze uitzonderlijke situatie van
langdurig thuis (en veel binnen) moeten blijven om toch onderwijs te volgen – zij het op afstand – en dat er
hard gewerkt en veel geleerd wordt? Een heel groot compliment!!
• wij ook heel trots zijn op alle ouders/verzorgers, die zich enorm inzetten om het thuisonderwijs voor elkaar te krijgen? Heel veel dank en respect!!

Afgelasting activiteiten
Vanwege de schoolsluiting en in navolging van de afgelasting van alle grote evenementen, is ook een aantal van onze geplande activiteiten en festiviteiten afgelast. Zo is de ouderkamer gesloten, gaat de Paasviering op 9 april niet door,
zijn de Koningsspelen (24 april) afgezegd en zal ook de IEP Eindtoets (15 en 16 april) van groep 8 niet worden afgenomen. U zult het allemaal al wel o.a. via de media hebben vernomen.

Hoe dan ook zullen we wat het schoolwerk betreft zoveel mogelijk proberen het normale lesprogramma aan te houden
en daarnaast zowel de verbetertrajecten (extra werkboeken voor beide groepen) als het IEP-trainingsprogramma (voor
groep te vervolgen, zodat we in juli het schooljaar kunnen afsluiten met de gewenste kennis en resultaten.

Schoolritme
Zonder op de stoel van u als ouders te gaan zitten, willen wij u erop wijzen dat het verstandig is om het normale schoolritme zoveel mogelijk aan te houden: op tijd opstaan, fris wassen, goed ontbijten en op tijd (bij voorkeur gewoon om 09.00 uur) beginnen met het schoolwerk. Ons advies zou zijn de basisvakken (rekenen, taal en spellling) vooral in de ochtend te doen en de overige taken in (het begin van) de middag te plannen.
Contactgegevens
PCBS Willem van Oranje
Hendrick Croesinckstraat 36
3074 PG Rotterdam

Tel: 010 - 419 52 89
Fax: 010 - 432 16 59

Deze pagina in de Favorieten opnemen
Deze pagina printen