Groep 7-8
juli 2020 – nr. 11

Verjaardagskalender
Hieperdepiep HOERA voor onze jarige in juli:
30 juli • Mohamed
Van harte gefeliciteerd!

Afscheid groep 8
Nog anderhalve week en dan zit het er voor groep 8 op. Maandag 13 juli a.s. is de afscheidsdag met ’s avonds de afscheidsavond. We hebben al mooie plannen voor deze dag en avond, maar daarover moet nog wel verder worden
gepraat, moeten nog wat dingen worden geregeld en wie weet ook nog wel wat geoefend. Eén dezer dagen ontvangt u
de uitnodiging voor de afscheidsavond.

Groep 7
Voor de leerlingen van groep 7 zijn het nog twee schoolweken en ook zij zullen afscheid nemen van de leerlingen van
groep 8, de klasgenoten met wie ze dit schooljaar een combinatiegroep hebben gevormd. Hoe dit afscheid precies vorm
gaat krijgen, is op dit moment nog niet helemaal duidelijk. De leerlingen van beide groepen zullen hierin mogen meedenken en -beslissen. Wordt vervolgd...

Cito-toetsen E7
De leerlingen van groep 7 zullen deze weken in het kader van het LOVS (Leerling OnderwijsVolgSysteem) de E7-toetsen van Cito maken (E7 = eind groep 7). Deze week is begonnen met de driedelige rekentoets; de toetsen voor spelling (woord- en werkwoordspelling) en begrijpend lezen zullen nog volgen. Ook de DMT (drieminutentoets technisch lezen) wordt afgenomen. Daarna zullen de voorlopige basisschooladviezen worden opgemaakt en volgen de rapport-/adviesgesprekken. Hoe en wanneer de gesprekken precies zullen gaan plaatsvinden, is – rekening houdend
met de richtlijnen in het kader van de Corona-crisis – nog niet helemaal duidelijk. U krijgt hierover nog nader bericht.

Toetsing groep 8
Graag kijken we of de inzet van het verbeterplan voor groep 8 zinvol is geweest. Daarom zullen we bij de leerlingen van
groep 8 de Cito-toetsen van M8 (M8 = midden groep 8 ) opnieuw afnemen (rekenen, begrijpend lezen en spelling).
Wij realiseren ons dat de Corona-crisis en de daarmee gepaard gaande schoolsluiting waarschijnlijk niet de verbetering
heeft gegeven, die we in eerste instantie voor ogen hebben gehad. Toch willen we erop vertrouwen dat de inspanningen zinvol zijn geweest. We zijn dan ook benieuwd naar de nieuwe resultaten.

BMX-clinic
Op donderdag 25 juni jl. kregen de bovenbouwgroepen een BMX-clinic, verzorgd door de BMX Fietsclub Rotterdam. Verdeeld in twee groepen werden de leerlingen geïnstrueerd over het plakken van een lekke band en kregen ze een eerste training op een BMX-fiets op het schoolplein.

VakantieBieb
In de zomer is van 1 juni t/m 31 augustus de VakantieBiebapp weer te downloaden via de App en Google Play Stores, waarmee een grote collectie ebooks gratis is te downloaden (ook als je geen lid bent van de bibliotheek!). Leuk
om te lezen in de zomervakantie en goed om een terugval van het AVI-niveau te voorkomen! Meer informatie kunt u vinden op: www.vakantiebieb.nl.

Wist u dat…
• ook onze leerlingen van groep 8 de brief van onderwijsminister Arie Slob hebben gekregen, waarin hij terugblikt
op het vanwege het Corona-virus wel heel apart verlopen schooljaar?

Schoolagenda
10 juli • studiedag schoolteam > leerlingen vrije dag!
13 juli • afscheidsdag groep 8
– 17.30 uur afscheidsdiner
– 19.15 uur afscheidsavond
16 juli • laatste schooldag
17 juli • start zomervakantie
Contactgegevens
PCBS Willem van Oranje
Hendrick Croesinckstraat 36
3074 PG Rotterdam

Tel: 010 - 419 52 89
Fax: 010 - 432 16 59

Deze pagina in de Favorieten opnemen
Deze pagina printen