Groep 7-8
januari 2020 – nr. 5

Verjaardagskalender
Hieperdepiep HOERA voor onze jarige in januari:
3 januari • Bosco
Van harte gefeliciteerd!

Sinterklaasfeest
Het was een geslaagd Sinterklaasfeest op donderdag 5 december jl. met erg leuke surprises, gedichtjes en cadeautjes!

Vuurwerkvoorlichting
Maandag 16 december jl. was een medewerkster van Halt te gast in onze klas om in aanloop naar de jaarwisseling
vuurwerkvoorlichting te geven. Halt heeft de wettelijke taak een passende correctie te geven op beginnende
jeugdcriminaliteit. Om te voorkomen dat jongeren strafbare feiten plegen geeft Halt voorlichting over onder andere overlast rond de jaarwisseling.

De belangrijkste vuurwerkregels zijn:
- vuurwerk kopen en afsteken mag alleen als je 16 jaar of ouder bent (m.u.v. kindervuurwerk, zoals sterretjes en ijsfonteinen);
- vuurwerk afsteken mag alleen op 31 december vanaf 18.00 uur (’s avonds) tot 1 januari 02.00 uur (’s nachts);
- illegaal vuurwerk is verboden om te kopen, af te steken en in bezit te hebben. Er zijn vier categorieën vuurwerk, ingedeeld naar gevaarsrisico:
- F1: weinig gevaar, laag geluidsniveau, te koop vanaf 12 jaar (o.a. knalerwten, trektouwtjes, grondbloemen);
- F2: weinig gevaar, laag geluidsniveau, te koop vanaf 16 jaar (bijv. vuurpijlen);
- F3: middelmatig gevaar, hoger geluidsniveau, te koop vanaf 18 jaar;
- F4: veel gevaar, uitsluitend professioneel gebruik (niet regulier te koop).

Bij vuurwerkovertredingen (het in bezit hebben of afsteken van vuurwerk buiten de regels om, geluidsoverlast, vernielingen, brandstichting e.d.) zullen jongeren door de politie worden doorgestuurd naar Halt voor een Halt-straf (zie voor meer informatie: www.halt.nl).

Kerstviering
Woensdagavond 18 december jl. hebben we als groep genoten van een heerlijk kerstdiner (ouders heel hartelijk bedankt!!). Onderwijl vond in de grote hal de Kerstviering voor de (groot-)ouders plaats, waarbij wij het kerstverhaal vertelden en twee kerstliederen ten gehore brachten.

Schoolbezoeken
In het vervolg op ons bezoek aan de Informatiemarkt VO (zgn. Scholenmarkt) op donderdag 12 december jl. zullen we
in januari ook enkele scholenbezoeken afleggen. Op dinsdag 21 januari a.s. zullen we een combinatiebezoek brengen
aan het Montfort (vwo/havo/mavo) en Zuiderpark College (vmbo). Ook OSG Hugo de Groot zullen we bezoeken; de
datum hoort u nog. Wij hopen deze bezoeken binnen de normale schooltijden af te leggen. Mocht dit anders zijn, dan
zullen wij u daarover berichten.

Techniek
Vanaf dit schooljaar wordt op vrijdagmiddag een les techniek gegeven door juf Mali van Dynamic Activities (mogelijk
gemaakt vanuit de Dagprogrammering in het kader van de leertijduitbreiding). Inmiddels is een muziekinstrument gemaakt en momenteel wordt gewerkt aan/met een stroomkring.

Schoolagenda
? januari • schoolbezoek OSG Hugo de Groot
21 januari • schoolbezoek Zuiderpark/Montfort College

N.B. iedere maandag 08.30 uur koffie/theedrinken (ouderkamer):
- 6 januari: nieuwjaarswensen
- 13 januari: bijeenkomst ‘Hoe zit het met uw kind en mediagebruik’

Prettige jaarwisseling en een gelukkig nieuwjaar!
Contactgegevens
PCBS Willem van Oranje
Hendrick Croesinckstraat 36
3074 PG Rotterdam

Tel: 010 - 419 52 89
Fax: 010 - 432 16 59

Deze pagina in de Favorieten opnemen
Deze pagina printen