Groep 7-8
Oktober 2019 - nr. 3


Verjaardagskalender
Hieperdepiep HOERA voor onze jarige in november:
8 november • Juvenile
Van harte gefeliciteerd!

Kinderboekenweek 2019
Op donderdag 3 oktober jl. werd de nationale Kinderboekenweek op school feestelijk geopend met het zingen (en daarbij dansen!) van het Kinderboeken-weeklied ‘Reis mee!’.

CollegeTour
Door de leerlingen van groep 7/8 van onze andere locatie De Savornin Lohmanschool is de eerste CollegeTour van dit schooljaar op vrijdagmorgen 11 oktober jl. verzorgd. Te gast was de heer Richard Hageraats, manager van microbiologisch en bio-chemisch laboratorium Nofalab. De leerlingen mochten na de presentatie in de microscoop kijken naar bacteriën.

Cultuurtraject Rotterdam
Dinsdagochtend 29 oktober jl. gingen we in het kader van het Cultuurtraject Rotter-dam naar museum Het Nieuwe Instituut in Rotterdam en bezochten daar het Huis Sonneveld (hypermodern in 1933).

Bliksemstage
Dinsdagmiddag 5 november a.s. gaan we op Bliksemstage. Een bliksemstage is een bedrijfsbezoek van één dagdeel voor leerlingen van de basisschool (groep 7/8), georganiseerd door JINC. Door beroeps-oriëntatie op de werkvloer en het aan-bieden van workshops over ondernemer-schap helpt JINC jongeren een goede keuze te maken voor een sector of ver-volgopleiding, zodat ze een goede start kunnen maken op de arbeidsmarkt. Groep 8 zal stage lopen bij een filiaal van supermarktketen Albert Heijn en groep 7 gaat naar de Ontdekhoek in Rotterdam. Omdat het programma van 13.00 tot 15.30 uur duurt, zullen we om 12.30 uur van school vertrekken. De leerlingen mo-gen daarom al om 11.30 uur met middag-pauze. We verwachten rond 16.00 uur weer terug op school te zijn.

Informatieavond schoolkamp en overstap PO > VO
Op maandag 25 november a.s. zal er een informatieavond zijn voor groep 7/8 over het schoolkamp (15 t/m 17 juni 2020) en aansluitend (voor de ouders van de achtstegroepers) over het overstaptraject van primair naar voortgezet onderwijs.
Graag verwelkomen wij u die maandag om 19.00 uur in het lokaal van groep 7/8.

Wist u dat…
• er voor Rotterdamse kinderen uit gezinnen met een laag inkomen diverse financiële steunmaatregelen zijn (bijv. voor het schoolkampgeld), o.a. Stichting Meedoen (MIR), Nationaal Fonds Kinderhulp, Jeugdtegoed, Jeugdsport-fonds (JSF) en Jeugdcultuurfonds (JCF) en Jeugdeducatiefonds (voor informa-tie kunt u terecht bij Karen Smits, onze schoolmaatschappelijk werkster)?
• wij maandag 18 november a.s. (09.00 – 10.30 uur) weer zullen schoolschaatsen op de Schaatsbaan Rotterdam (bij de oude Van Ghentkazerne bij De Esch)? N.B. handschoenen verplicht!
• wij dit schooljaar weer meedoen aan het EU-Schoolfruitprogramma, dat is bedoeld als laagdrempelige stimulans om schoolgaande kinderen samen fruit en/of groente te laten eten in de klas (vanaf 13 november a.s. is er voor iedere leerling op woensdag, donderdag en vrijdag een stuk fruit)?

Kick-off Dagprogrammering
Op woensdagmiddag 30 oktober jl. was de kick-off van de dagprogrammering. Met alle leerlingen van groep 3 t/m 8 gingen we naar het Huis van de Wijk Hille-sluis om daar het diverse, naschoolse aanbod uit te proberen.

Voel Je Sterk
In de periode voor de herfstvakantie hebben we met de hele groep zes lessen gevolgd van de training ‘Voel Je Sterk’ van opleidings-instituut Zterk (zie www.zterk.nl). De training heeft vooral als doel leerlingen in hun kracht te brengen en houden en zo-doende mentale, sociale en emotionele vaardigheden te trainen. In de wekelijkse bijeenkomsten werden verschillende thema’s behandeld, waar-onder samenwerken, vertrouwen, zelf-beeld en opkomen voor jezelf. Hieronder volgt een aantal belangrijke levenslessen, die we met elkaar geleerd hebben.

Samenwerken
= rekening houden met elkaar
= niemand is de belangrijkste, maar ook: niemand is onbelangrijk
= doel van de samenwerking voor ogen houden (niet alleen omdat het leuk is)
= zien dat anderen hulp nodig hebben en gaan helpen
= durven zeggen dat iets niet lukt, dat je hulp nodig hebt
= durven zeggen dat je het spannend vindt en wilt stoppen

Vertrouwen
= laten zien, dat je te vertrouwen bent (laten merken/bewijzen)
= de ander de kans geven dat hij/zij dat ook kan laten zien
= door iemand te helpen, help je ook je-zelf en dan is de kans groter dat ze jou een volgende keer ook helpen
= luisteren: als de ander zegt ‘ik wil niet (meer) ...’, dan ook niet doen
= praten met elkaar: ‘houden we het met elkaar (nog) vol?’, ‘lukt of wil die persoon het (nog) wel?’
= hulp vragen bij anderen als dat nodig is

Zelfbeeld
= hoe je denkt over jezelf, wat je vindt van jezelf
= maak je jezelf groter/kleiner (houding/gedrag) dan je bent?
= doen wat bij jou past; geen dingen doen om erbij te willen horen
= vrienden zoeken die hetzelfde hebben: interesses/sport/hobby’s/muziek
= echte vrienden doen niet onaardig, pesten niet; dus als het wel gebeurt: je niet laten raken (dat zijn toch je echte vrienden niet)
= vrienden accepteren je door wie je bent, niet hoe je eruit ziet of hoe stoer je doet of wat dan ook

Opkomen voor jezelf
= terugdoen lijkt gewoon: iemand slaat/ schopt/duwt, je doet het terug maar wel steeds net iets harder...
= leren jezelf te beschermen zonder direct terug te slaan/duwen/schoppen door af te weren
= als je zelf normaal doet, is er geen reden waarom anderen niet normaal tegen je zouden doen
= rekening houden met elkaar
= jezelf aanpassen: als je het anders wilt, moet je het zelf veranderen

Bij de training is een werkboekje uitge-geven, waaruit we in de klas een aantal keer hebben gewerkt. Bij de afronding van de training is het werkboekje mee naar huis gegeven samen met het certificaat (groep 7) of diploma (groep 8 ).

Graag ontvangen we de werkboekjes van de leerlingen van groep 7 weer terug, omdat we daarin volgend schooljaar verder zullen werken.

Schoolagenda
4 november • Marinierskapel
5 november • Bliksemstage
18 november • schoolschaatsen
20+21 november • voortgangsgesprekken
25 november • informatieavond schoolkamp en overstap PO>VO

N.B. iedere maandag 08.30 uur koffie/theedrinken (ouderkamer)
Contactgegevens
PCBS Willem van Oranje
Hendrick Croesinckstraat 36
3074 PG Rotterdam

Tel: 010 - 419 52 89
Fax: 010 - 432 16 59

Deze pagina in de Favorieten opnemen
Deze pagina printen