Groep 7-8
februari 2020 – nr. 6

Schoolbezoeken
Op dinsdag 21 januari jl. brachten we een bezoek aan het Zuiderpark en Montfort College. We kregen een rondleiding door
de scholen en volgden lessen techniek (robotica), biologie en dans/sport.

Schoolbezoeken leggen we af om een beeld te krijgen van het reilen en zeilen van de middelbare scholen. In deze
periode worden ook open dagen en informatieavonden georganiseerd. In de aan de achtstegroepers uitgereikte VOgids vindt u daarvan een overzicht: OpenDagenPlanner (blz. 80 t/m 84).

Op donderdag 13 februari a.s. zullen we OSG Hugo de Groot bezoeken. Daar zal ons ook een programma met verschillende lessen worden aangeboden om een goed beeld van de school te krijgen.

Cito-toetsen M7/M8
Afgelopen en komende weken zijn/worden de Citotoetsen M7 en M8 (midden groep 7 en 8 ) afgenomen. De leerlingen krijgen achtereenvolgens de toetsen RW (drie delen rekenen), BL (twee delen begrijpend lezen), SP (twee delen woordspelling en werkwoordspelling) en WS (twee delen woordenschat). Ook AVI en DMT (technisch lezen) zijn/worden afgenomen.

Hierna worden voor groep 8 de onderwijskundige rapporten opgemaakt en wordt het basisschooladvies geformuleerd. De adviesgesprekken zullen plaatsvinden op donderdag 13 februari en dinsdag 18 februari a.s. na schooltijd. U krijgt
daarvoor nog een uitnodiging.

De rapportgesprekken voor groep 7 volgen in maart. Het rapport komt uit op maandag 9 maart a.s. en de rapportgesprekken zijn gepland op dinsdag 10 en/of woensdag 11 maart a.s.

De toetsen van Cito (Centraal Instituut voor Toetsontwikkeling) zijn vaardigheidstoetsen, terwijl methodegebonden toetsen beheersingstoetsen zijn. Ieder halfjaar toetst Cito de ontwikkeling van een leerling binnen een bepaald vakgebied onafhankelijk van de lesmethode; methodegebonden toetsen bekijken of de geleerde lesstof voldoende beheerst wordt.
Om die reden worden bijv. de rekenopgaven van Cito RW (rekenen/wiskunde) juist in contextopgaven (zgn. verhaaltjessommen) geformuleerd (laatste handelingsniveau IV: toepassing), terwijl methodegebonden toetsen vooral ‘kale’ sommen voorleggen (handelingsniveau III: automatisering).

Wist u dat…

- er bij de ouderkamer iedere week een nieuwe lijst hangt voor opgave van hulp bij het schoonmaken/verdelen
van het schoolfruit (hulp is erg nodig)?

- wij (bijna) op de helft van het schooljaar zijn en er daarom aan de leerlingen een nieuw huiswerkoverzicht is uitgereikt?

CollegeTour
In het kader van ons concept ‘Children’s Zone School’ verzorgen leerlingen van de groepen 7/8 van onze scholen (afwisselend De Savornin Lohman en Willem van Oranje) om de twee maanden een zgn. CollegeTour, waarbij iemand wordt uitgenodigd om te vertellen over zijn/haar beroep. Donderdagmiddag 6 februari a.s. zijn wij aan de beurt om de tweede CollegeTour van dit schooljaar te presenteren. Te gast zullen zijn een mondhygiëniste en tandartsassistente van Sanakids, De leerlingen bedenken zelf de vragen, maken de PowerPoint-presentatie, regelen cadeautjes als bedankje voor de gastsprekers en presenteren de bijeenkomst.

Schoolagenda
06 februari • CollegeTour
13 februari • schoolbezoek OSG Hugo de Groot + adviesgesprekken
18 februari • adviesgesprekken
21 februari • studiedag II team > leerlingen vrije dag
21 februari • voorjaarsvakantie t/m vrijdag 28 februari

N.B. iedere maandag 08.30 uur koffie/theedrinken (ouderkamer)
Contactgegevens
PCBS Willem van Oranje
Hendrick Croesinckstraat 36
3074 PG Rotterdam

Tel: 010 - 419 52 89
Fax: 010 - 432 16 59

Deze pagina in de Favorieten opnemen
Deze pagina printen