Groep 7-8
juni 2019 – nr. 10

Verjaardagskalender
Hieperdepiep HOERA voor onze jarigen in juni:
7 juni • Sharona
23 juni • Daniel
Van harte gefeliciteerd!

IEP Eindtoets 2019
Ruim een maand na de afname van de IEP Eindtoets ontvingen wij eerst digitaal en later op papier de leerlingrapporten.
Door een rekenfout in de toetsadviezen door Expertgroep PO (van het Ministerie van Onderwijs) – dus niet van bureau ICE, de toetsaanbieder van de IEP Eindtoets – en de herberekening heeft de levering van de papieren rapportages helaas veel langer geduurd dan gehoopt, waardoor de achtstegroepers pas deze week hun officiële leerlingrapport mee naar huis krijgen. Inmiddels zijn de definitieve (incl. enkele door heroverweging aangepaste) basisschooladviezen in het digitale overdrachtssysteem OnderwijsTransparant ver-werkt en zijn de vervolgscholen van de uitslagen op de hoogte gebracht.
Groep 8 is (bijna) klaar voor de overstap naar het voortgezet onderwijs!

Cito-toetsen E7
De leerlingen van groep 7 zullen deze weken in het kader van het LOVS (Leerling Onderwijs-VolgSysteem) de E7-toetsen van Cito ma-ken (E7 = eind groep 7): afgelopen week is de driedelige rekentoets al gemaakt en de komende weken zullen de toetsen voor spelling (woord- en werkwoordspel-ling), woordenschat en begrijpend lezen nog volgen. Eind juni zullen de voorlopige basisschooladviezen worden opgemaakt. De rapport-/adviesgesprekken zullen dan vervolgens plaatsvinden op woensdag-middag 3 juli a.s.

Bliksemstage
Donderdagmiddag 13 juni a.s. zullen we opnieuw op Bliksemstage gaan (stage-plaats nog onbekend). Door beroeps-oriëntatie op de werkvloer en het aan-bieden van workshops over ondernemer-schap helpt JINC jongeren een goede keuze te maken voor een sector of ver-volgopleiding, zodat ze een goede start kunnen maken op de arbeidsmarkt.
Omdat het programma van 13.00 tot 15.30 uur duurt, zullen we om 12.30 uur van school vertrekken. De leerlingen mo-gen daarom al om 11.30 uur met middag-pauze. We verwachten rond 16.00 uur weer terug op school te zijn.

Verkeersexamen
Op dinsdag 18 juni a.s. zal alsnog het theoretisch verkeersexamen worden af-genomen, dat was uitgesteld in verband met de voorbereidingen op de IEP Eind-toets van groep 8. Het VVN Theoretisch Verkeersexamen toetst of de leerlingen de verkeerskennis beheersen, voldoende inzicht hebben in verkeerssituaties en of ze zich bewust zijn van het belang van veilig verkeersgedrag. De leerlingen hebben een pakketje verkeer gekregen, waarin de theorie over verkeersafspraken, -be-grippen en -borden is gebundeld. Er kan nog steeds geoefend worden op de website van Veilig Verkeer Nederland (VVN): http://examen.vvn.nl/oefenen.

Techniekdag
Dinsdag 25 juni a.s. zullen we in het kader van de jaarlijkse techniekdagen te gast zijn in de Maassilo aan de Maashaven. De techniekdagen bieden bedrijven de gelegenheid hun werkveld onder de aandacht te brengen. Daarnaast krijgen leerlingen de kans om een beter beeld te krijgen van wat het werk in de techniek in-houdt. In kleine groepen zullen we korte workshops volgen, waarbij ons verschillen-de aspecten van techniek zullen worden getoond, maar waarbij we ook zelf techniek zullen ervaren en kennis opdoen over techniek in diverse vormen.

Lekker Fit en AVG
Omdat wij een Lekker Fit!-school zijn, wordt bij de leerlingen één keer in het schooljaar een Fittest afgenomen om de motorische vaardigheden en het uithou-dingsvermogen te testen (tijdens de gym-lessen door vakdocent Niels Bontenbal). Daarbij worden ook lengte en gewicht gemeten met behulp van de Fitmeter (door schooldiëtiste Kathleen Paal van MoveDis). De gemeente Rotterdam heeft in het kader van de AVG (Algemene Ver-ordening Gegevensbescherming) aan alle Lekker Fit!-scholen een brief gestuurd om u als ouders te informeren over hoe er met de gegevens van uw kind(eren) wordt omgegaan. Deze brief vindt u als bijlage bij de nieuwsbrief uit de klas.

Wist u dat…
• 7 van 20 leerlingen van onze groep dit jaar zelf gekozen hebben om te vasten tijdens de Ramadan en dat dat bijna 1/3 van de hele groep is (respect!!)?
• het schoolreisje zowel voor groep 8 als groep 7 de laatste keer zal zijn (groep 8 gaat straks van school en groep 7 gaat volgend jaar op schoolkamp)?
• als u het schoolgeld nog niet heeft betaald, uw kind helaas niet mee kan met schoolreis (graag z.s.m. voldoen)?

Schoolagenda
10 juni • Tweede Pinksterdag > vrije schooldag
11 juni • studiedag team > leerlingen vrij!
13 juni • Bliksemstage
18 juni • verkeersexamen
25 juni • Techniekdag
27 juni • schoolreisje
Contactgegevens
PCBS Willem van Oranje
Hendrick Croesinckstraat 36
3074 PG Rotterdam

Tel: 010 - 419 52 89
Fax: 010 - 432 16 59

Deze pagina in de Favorieten opnemen
Deze pagina printen