Groep 7-8
September 2019 - nr. 1

Verjaardagskalender
Hieperdepiep HOERA voor onze jarigen in augustus en september:
14 augustus • Dé-Chaira
2 september • Mevlüt
10 september • Nisrine

Kennismakingsgesprekken
Aan het begin van het nieuwe schooljaar voeren wij in de tweede schoolweek kennismakingsgesprekken. In deze gesprek-ken (10 min.) maken wij met elkaar kennis en komt u als ouder(s)/verzorger(s) vooral zelf aan het woord over uw zoon/dochter: over zijn/haar kwaliteiten, talenten, maar ook eventuele aandachtspunten. De (tijds-)afspraken daarvoor moeten nog worden bepaald; houdt u post en/of e-mail in de gaten voor uw persoonlijke tijdsafspraak op dinsdag 10 september of woensdag 11 september a.s. Mocht de datum of het tijdstip u niet uitkomen, neemt u dan even contact op om een nieuwe afspraak te maken. Voor de ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen van groep 8 geldt de uitnodiging niet: we kennen elkaar immers al van het vorige schooljaar. Mocht u toch een afspraak willen maken, dan kan dat uiteraard.

Gymnastiek
Groep 7/8 gymt dit nieuwe schooljaar twee keer in de week:
• op maandag van 10.15 tot 11.45 uur (een blokuur van 2 x 45 min.) en
• op woensdag van 11.45 tot 12.30 uur.
Verstandig is na een langere periode – waarin kinderen hard groeien – de gym-kleding en het -schoeisel te controleren op de goede maat. Mocht u tot aanschaf van een nieuwe outfit overgaan, dan hoeft dit geen – en voor kinderen in de groei is dit wellicht ook niet raadzaam – dure sportkleding en/of sportschoenen te zijn. Een eenvoudig T-shirt en sportbroekje en bijv. linnen gymschoenen zijn prima. Achtstegroepers vragen wij op dagen met gymlessen deodorant mee te nemen en na de lessen te gebruiken.

Fruit
Als ‘Lekker Fit’-school hebben we de afspraak dat wij tijdens de pauzes gezond eten en drinken (conform ons water- en fruitbeleid). Wij gaan er dan ook vanuit dat uw kind dagelijks fruit meeneemt voor de ochtendpauze en water voor zowel de ochtend als de middag (graag in een bidon, zodat deze eventueel op school kan worden (bij-)gevuld).

Agenda & multomap
Het is handig als de leerlingen de laatste basisschooljaren beschikken over een (eenvoudige) schoolagenda, zodat wij hen met het oog op het voortgezet onderwijs kunnen laten wennen aan het gebruik ervan. Daarnaast zien wij de leerlingen graag in het bezit van een 2-rings multomap, waarin wij hen diverse werkbladen, samenvattingen, leerschema’s en het huiswerk kunnen laten opbergen. Deze schoolartikelen kunnen goedkoop worden aangeschaft bij bijv. Hema, Wibra of Action. Wij willen u hiertoe echter niet verplichten. Inmiddels hebben de meeste kinderen agenda en map al in bezit, fijn!

Mobiele telefoons
Een aantal leerlingen uit groep 7/8 is in het bezit van een mobiele telefoon. Omdat het meenemen van waardevolle spullen een (eigen) risico met zich meebrengt en het gebruik ervan binnen school niet is toegestaan, raden wij aan ze thuis te laten. De school is in principe altijd bereikbaar via de vaste telefoon. Mochten kinderen toch een mobiele telefoon meenemen, dan zullen wij hen vragen deze bij ons in te leveren. Wij zullen ze dan gedurende de schooldag veilig opbergen.

Wereld-havendagen
Op vrijdag 7 september a.s. zal groep 7/8 de Wereldhaven-dagen Rotterdam bezoeken. In hartje Rotterdam wordt het programma ‘Doe-expeditie’ gevolgd, waarbij o.a. schepen zullen worden bezocht en nautische kennis zal worden getest.

Voel Je Sterk
In vervolg op vorig school-jaar volgen de leerlingen tijdens de gymnastieklessen op maandagmorgen de training ‘Voel Je Sterk’ van opleidingsinstituut Zterk (zie www.zterk.nl). Zterk heeft vooral als doel leerlingen door de training in hun kracht te brengen en te houden en zodoende mentale, sociale en emotionele vaardigheden te trainen.

Ouderhulp
De inzet en betrokkenheid van u als ouder(s)/verzorger(s) waarderen wij zeer. Ouderhulp maakt het immers mogelijk, dat veel extra activiteiten in de school kunnen plaatsvinden. Aan het begin van dit nieuwe schooljaar wordt u gevraagd (opnieuw) uw hulp te bieden bij verschil-lende activiteiten op school. De coördi-natie van de ouderhulp wordt vanaf nu geregeld via het zgn. ouderhulpformulier. Het zou fijn zijn als u de ouderhulp (opnieuw) zou willen overwegen. Op het ouderhulpformulier (dit heeft u al ontvangen bij de papieren nieuwsbrief en via de digitale nieuwsbrief van de klas) kunt u aangeven, naar welke hulp uw voorkeur uitgaat. Bij voorbaat heel hartelijk bedankt (mede na-mens onze leerlingen, uw kinderen)! NB: Een formulier is ook verkrijgbaar bij Marlies (administratie).

Schoolagenda
6 september • Wereldhavendagen
10 september • natuurles ‘Leven van de natuur’ (De Enk)
10/11 september • welkomst-/kennismakingsgesprekken
4 oktober • studiedag team > leerlingen vrij

N.B. iedere maandag 08.30 uur koffie/theedrinken (ouderkamer)
Contactgegevens
PCBS Willem van Oranje
Hendrick Croesinckstraat 36
3074 PG Rotterdam

Tel: 010 - 419 52 89
Fax: 010 - 432 16 59

Deze pagina in de Favorieten opnemen
Deze pagina printen