Groep 6
Nieuwsbrief groep 6 - 1 oktober 2019 - juf Ruth Huizinga - r.huizinga@dslwvo.nl - nr. 3

Beste ouders/verzorgers van leerlingen uit groep 6,

Dit is alweer de derde nieuwsbrief uit groep 6. En ondertussen is het ook alweer oktober. We zijn al met onze vijfde week bezig! Het eerste blok van rekenen en het eerste thema van taal zit er alweer op. We hebben zelfs al de eerste toetsen gehad van rekenen, taal en spelling! In deze nieuwsbrief leest u wat wij de komende tijd allemaal gaan doen. En dat is best wel veel!

Nieuwe leerling
Vorige week maandag mochten wij een nieuwe leerling in onze klas verwelkomen; Abdullah. Hartelijk welkom in groep 6,
wij hopen dat je het snel naar je zin zult hebben bij ons!

Rapporten
Er stromen al heel wat rapporten binnen na de oproep in de vorige nieuwsbrief. Fijn dat u eraan denkt en het rapport meegeeft. Voor ouders die het misschien vergeten zijn: wilt u nog even kijken of het rapport van uw kind thuis is en zou u dat dan zo snel mogelijk met uw kind meegeven naar schol. Alvast hartelijk bedankt.

Voel je sterk
Groep 6 doet iedere maandagochtend mee met de cursus: voel je sterk. Van meester Patrick leren de kinderen hoe ze moeten (kunnen) reageren op en in verschillende situaties. Hij leert ons hoe we onze grenzen kunnen aangeven als we iets niet leuk of fijn vinden en hij leert ons hoe we onze houding kunnen gebruiken om iets duidelijk te maken.
Vanmorgen hebben we allemaal zo goed ons best gedaan dat we een blauw polsbandje gekregen hebben dat ons herinnert aan wat we moeten doen als we het even een beetje moeilijk hebben. Namelijk dat we niet moeten opgeven maar steeds maar weer proberen om door te gaan, dan zul je merken dat het op een gegeven moment echt wel goed komt. Meester Patrick is erg tevreden over de groep, hij ziet dat de kinderen goed meedoen en serieus de opdrachten proberen te doen. Zelf merk ik dat de kinderen proberen toe te passen wat de meester ons geleerd heeft, soms is dat echt nog wel moeilijk maar ik zie ook dat het vaak lukt!

Toets Natuniek,
Woensdag 9 oktober krijgt groep 6 een toets. Deze toets gaat over: leven. Hoe komt voedsel op ons bord, kringloop van het leven, schimmels, zuurstof….De afgelopen 5 weken hebben we hier over gewerkt en nu gaan we de kennis toetsen. Wilt u uw kind een beetje helpen met leren? Dank u wel!

Dag-programmering
U wordt uitgenodigd om op maandagochtend 14 oktober om 8.30 uur aanwezig te zijn in de ouderkamer. Dan zult u informatie ontvangen over de activiteiten van de dagprogrammering. U heeft hierover al eerder een brief ontvangen. Die ochtend kunt u al uw vragen over stellen over deze dagprogrammering. 30 Oktober zullen de kinderen geïnformeerd worden en zullen zij kennis maken met de activiteiten.

Cursus positief opvoeden
Donderdag 31 oktober zal er gestart worden met de cursus positief opvoeden. Er zullen 5 bijeenkomsten zijn die gehouden worden op donderdagmiddag van 14.30 uur tot 15.30 uur. Er zal vooral ingespeeld worden op: hoe om te gaan met conflicten met mijn kind(eren) U kunt zich aanmelden bij onze medewerker ouderbetrokkenheid, Joke Brants.

STUDIEDAG
VRIJDAG 4 OKTOBER HEEFT HET TEAM VAN DE WILLEM VAN ORANJE HUN EERSTE STUDIEDAG. ALLE LEERLINGEN
VAN GROEP 1 T/M 8 ZIJN DIE DAG VRIJ. U HEEFT DUS EEN LEKKER LANG WEEKEND!!!!!!!!!
DE PEUTERSPEELZAAL IS DIE DAG WEL GEWOON OPEN!!!

SKVR: Griezelen……….
Op vrijdagmiddag 18 oktober van 13.00 tot 15.00 uur zal groep 6 een workshop krijgen. Iedereen is wel ergens bang voor. Voor spoken op zolder, om heimwee te krijgen of om gepest te worden. Aan de andere kant houdt iedereen ook wel van een beetje griezelen.

In deze les gaan we filosoferen over ‘angst’, ‘bang zijn’ en ‘griezelen’. Waar ben jij bang voor? Kun je je angst altijd overwinnen? Wat gebeurt er als je nooit meer bang zou zijn? Dit filosofische gesprek is een onderzoek: uw
leerlingen onderzoeken samen een begrip, leren naar elkaar luisteren en proberen samen antwoorden te vinden op vragen die soms moeilijk te beantwoorden zijn. Na het gesprek schrijven de leerlingen een spannend verhaal en presenteren dit op griezelige wijze. Alle verhalen samen vormen het griezelboek van de klas.
Contactgegevens
PCBS Willem van Oranje
Hendrick Croesinckstraat 36
3074 PG Rotterdam

Tel: 010 - 419 52 89
Fax: 010 - 432 16 59

Deze pagina in de Favorieten opnemen
Deze pagina printen