Groep 3-4
Beste ouders en verzorgers,
Het is weer tijd voor het nieuws uit onze groep. In deze nieuwsbrief komen belangrijke data voorbij, dus houdt uw agenda bij de hand.

Leerzame bijeenkomst
Op dinsdag 11 september stond voor groep 3/4 een ouderbijeenkomst gepland van 15.30-16.00 uur. Helaas heb ik weinig ouders mogen verwelkomen. Gedurende deze bijeenkomst zijn belangrijke onderwerpen besproken en was er voldoende ruimte voor belangrijke vragen over het leerjaar. Indien u alsnog de informatie wilt ontvangen, kunt u dit aan ons doorgeven.

In de klas
Op dit moment zijn wij met zowel groep 3 als groep 4 aan het oefenen met rekenen.
Het schooljaar is pas begonnen, maar we hebben al een hoop geleerd. De komende periode gaan we tijdens de rekenlessen verder oefenen met:
Rekenen groep 4:
-De telrij en getallen tot en met 100 -Het verder en terugtellen met sprongen van 1-2-5 en 10 -Het verkennen van de kralenstang met 100 kralen (structuur en plaats van het getal) -Eerste oriëntatie op de opbouw van de getallen tot 100 (tientallen en lossen) -Schrijfwijze van de getallen -Verhaaltjes sommen

Rekenen groep 3: -Het verder en terugtellen tot en met 20
-Het herkennen van de getalbeelden
-Het schrijven van de cijfers
-Het structureren van getallen tot en met 10(bijv. door voorwerpen gedeeltelijk te bedekken)
-Het vergelijken van aantallen(meer. minder, gelijk)
-Meetkunde(begrippen: groot, klein, voor, achter, hoog, laag,lang, kort )
-het bepalen van plaats vanuit een plattegrond

Thuis kunt u ook oefenen met uw kind. Denk hierbij aan het oefenen op de computer.

Sociaal emotioneel leren
Deze week hebben we veel aandacht besteed aan de omgangsnormen. We hebben geoefend met het maken van een stille rij en met het houden van rekening met elkaar tijdens het lopen in de rij. We hebben ook geoefend ook met het oplossen van conflicten op een juiste wijze. Grof taalgebruik en slaan wordt in een veilige groep niet geaccepteerd. Maak dit a.u.b. ook thuis bespreekbaar!

Ouders in de klas
De wekelijkse inloopochtenden zijn weer van start gegaan. Deze vinden elke donderdag om half 9 plaats. De ouders komen met hun kinderen mee de klas in. Daar wordt er steeds een talige activiteit aangeboden die ouders ook thuis kunnen doen. Bijvoorbeeld: het spel pim pam pet, samenleesopdrachten, leesbingo etc.

Hulp ouders)gezocht:
Heeft u tijd over en bent u graag bezig in de school? Dan zijn wij opzoek naar u! Er is hulp nodig bij de volgende activiteiten:

- De oudercommissie
- Hulp voor de bibliotheek/luizencontrole
- Inschrijven voor de opvoedcursus

Voor meer informatie omtrent het helpen in de school, verwijzen wij u naar Gabrielle.
Contactgegevens
PCBS Willem van Oranje
Hendrick Croesinckstraat 36
3074 PG Rotterdam

Tel: 010 - 419 52 89
Fax: 010 - 432 16 59

Deze pagina in de Favorieten opnemen
Deze pagina printen