Informatie
Op deze pagina is informatie te vinden over onze school.

*********************************************************************************************
ZIEK MELDEN

Indien uw kind ziek is dient u uw kind af te melden op telefoonnummer: 010 - 419 52 89

's Morgens voor 08.30 uur - 's Middags voor 13.00 uur


- Wanneer een kind niet is afgemeld wordt dit genoteerd als ongeoorloofd verzuim. Komt dit vaker voor dan wordt er
een melding gedaan bij de leerplichtambtenaar.

- Indien uw kind koorts heeft, mag hij/zij niet op school komen. Op deze manier beperken wij het besmettingsgevaar.

- Indien uw kind een afspraak heeft bij de huisarts, tandarts e.a., meldt dit dan tijdig aan de leerkracht. Dit kan bij het
naar school brengen van het kind of via een briefje.


*********************************************************************************************
Fysiotherapie, logopedie en schooltandarts

Binnen onze school is de mogelijkheid voor uw kind voor het volgen van fysiotherapie of logopedie.
Meer informatie hierover kunt u krijgen via de directie.

Ook kunt u uw kind aanmelden voor de schooltandarts.

Onze schooltandarts is Sanakids. Twee keer per jaar worden de kinderen met een groepje met een busje opgehaald voor de halfjaarlijkse controle. Aanmeldingsformulieren zijn verkrijgbaar bij de administratie.

*********************************************************************************************

Elke jaar krijgen alle ouders een schoolgids waarin de informatie staat vermeld over de dagelijkse gang van zaken binnen de school.

Hierbij wordt er informatie gegeven over schooltijden, vakantiedata, omgangsregels binnen de school en andere zaken die waardevol zijn om als ouder te weten.De school heeft een schoolplan. Dit plan beschrijft de huidige situatie en de gewenste situatie van de school. Een schoolplan dient als leidraad voor de beleidsmatige ontwikkelingen binnen een school voor een periode van 4 jaar. Het huidige schoolplan is goedgekeurd door de medezeggenschapsraad van de school. In principe wordt dit plan in 2020 hernieuwd. Tussendoor is het echter mogelijk om het plan aan te passen als de situatie daar om vraagt.****************************************************************************************
Voorzieningen vrijwillige ouderbijdrage

Klik op de volgende link voor meer informatie over de voorzieningen vrijwillige ouderbijdrage.

Stichting Meedoen in Rotterdam.pdf

****************************************************************************************

Buitenschoolse opvang Little Super Stars

Met ingang van 1 september 2015 gaat Kinderdagverblijf "Little Super Stars" beginnen.

Zij zijn gevestigd aan de Groene Hilledijk 282-E te Rotterdam Zuid.

Kinderen kunnen hier ook tijdens de schoolvakanties opgevangen worden.

Voor meer informatie kunt u kijken op de site: http://www.littlesuperstars.nl

Telefoon: 06-52571792 of 06-52571793

Email: Protected email address

****************************************************************************************

Klik hier voor informatie over de medezeggenschapsraad.
Contactgegevens
PCBS Willem van Oranje
Hendrick Croesinckstraat 36
3074 PG Rotterdam

Tel: 010 - 419 52 89
Fax: 010 - 432 16 59

Deze pagina in de Favorieten opnemen
Deze pagina printen