Children's Zone
Het team van Basisschool Willem van Oranje zet zich ieder schooljaar vol enthousiasme in om hun leerlingen nog beter te laten presteren. Hoe zij dat doen? Door de “Rotterdam Children’s Zone”!

Omdat het team het beste uit de leerlingen naar boven wil halen, zijn wij als één van de drie eerste scholen in Rotterdam in het schooljaar 2012-2013 gestart als “Rotterdam Children’s Zone” school. Het idee voor de Rotterdam Children’s Zone is ontstaan in Amerika. Daar zijn met de leerlingen van deze scholen zeer goede resultaten behaald.

Kinderen die naar een Rotterdam Children’s Zone school komen, kunnen als peuter van twee jaar al starten in groep 0 en kunnen op die manier al vanaf hun tweede jaar 5 dagdelen per week naar de peuterspeelzaal. Verder hebben we ons op school als doel gesteld dat de leerlingen uit deze focuswijk dezelfde kansen en mogelijkheden krijgen als ieder ander kind in Nederland. Dit zal betekenen dat er nog harder gewerkt wordt om boven het landelijk gemiddelde te scoren als het om Cito gaat, maar ook dat er veel tijd zal gaan naar de sociale ontwikkeling, burgerschapsvorming, creatieve en algemene ontwikkeling.

Om een goede doorgaande lijn te creëren worden er duidelijke afspraken gemaakt voor de overgang van groep nul naar groep 1 en van groep 8 naar het voortgezet onderwijs. Met dit laatste willen we uitval in het voortgezet onderwijs voorkomen.

Om hierin te kunnen voorzien zullen we vanaf het schooljaar 2015-2016 6 uur extra lestijd aanbieden per kind, per groep. Dit vraagt veel van de ouders, de leerlingen en het team.

Het team is zeer enthousiast over de Rotterdam Children’s Zone en hoopt daar samen met hun leerlingen en de ouders een groot succes van te maken!

De opening van onze school als "Children's Zone School" door Burgemeester Aboutaleb:

Een kleine greep uit de activiteiten:

Engels, tekenen, technieklessen.

Op vrijdag hebben alle groepen een CZ uur. Dit uur wordt nu nog ingevuld door de eigen leerkracht. We willen na de herfstvakantie beginnen met een circuit waarbij de groepen om de 2 weken naar een andere groep gaan om een activiteit te doen.

De gymlessen zijn begonnen, deze worden gegeven door een vakleerkracht.

Ook zijn wij van start gegaan met een "college-tour". Mensen met een voorbeeldfunctie komen wat vertellen aan de hoogste groepen en de kinderen hebben de gelegenheid om vragen te stellen.

Wie zijn er al te gast geweest?

15 november 2012 : Epke Zonderland, Olympisch kampioen turnen
14 februari 2013 : Mevrouw Wendy Geurts, rechter van de rechtbank in Rotterdam
25 april 2013 : Burgemeester Aboutaleb
14 mei 2013: De heer Pedro Peters, algemeen directeur van de RET
27 september 2013: De heer Langemeijer, kinderchirurg
1 november 2013: De heer J. Alblas, garagemedewerker
30 januari 2014: Mw. J. van Beek, dierenartsassistente
27 februari 2014: Jandino Asporaat, comedian
28 maart 2014: De heer Van Doorn, medewerker bij de Roteb
23 mei 2014: De heer M. Verschoof, brandweer
20 juni 2014: De heer T. Anröchte, wijkagent
31 oktober 2014: Banketbakkers
16 januari 2015: Jan Dirk Stouten, verslaggever RTV Rijnmond
17 april 2015: wethouder H. de Jonge van Jeugd, Onderwijs en Zorg

De opnames die RTV Rijnmond heeft gemaakt van het bezoek van Epke Zonderland kunt u terugvinden via de volgende link: RTV Rijnmond


Contactgegevens
PCBS Willem van Oranje
Hendrick Croesinckstraat 36
3074 PG Rotterdam

Tel: 010 - 419 52 89
Fax: 010 - 432 16 59

Deze pagina in de Favorieten opnemen
Deze pagina printen