Ouderkamer
NIEUWTJES VANUIT ONZE OUDERKAMER.

Kijkt u voor foto's in de fotogalerij!

Medewerker ouderbetrokkenheid: Gabrielle den Hollander
Email adres: Protected email address

Elke maandag:
Koffieochtend tot 09.30 voor alle ouders!! Soms zijn er bijeenkomsten. Deze duren tot 10.00 uur.
Hou het oranjenieuws in de gaten!!

Elke dinsdag:
Verteltassen ruilen voor groep 0 ( peuters)
Tijden: 08.45- 09.00 en 13.15- 13.30

Elke donderdag:
Inloop in groep 0, 1/ 2 en 3:
08.30- 09.00, daarna napraten in de ouderkamer tot 09.30

Taalles: 11.00- 12.00 uur - Wilt u het doorgeven als u niet kunt komen?

********************************************************************************************
Koffieochtenden: iedere maandag van 08.30- 09.30 uur

Maandag 25 juni koffie
Maandag 2 juli koffie
Maandag 9 juli koffie

Voorlichtingen per groep 15.15- 16.00:

Maandag 28 mei Groep 3 overstap 10 Let op de tijd is anders dan u gewend bent: We starten dit keer 15.15 uur!!
Maandag 25 juni Groep 3 overstapfeest Let op de tijd is anders dan u gewend bent: We starten dit keer 15.15 uur!!

De bijeenkomst van groep 1 komt te vervallen. Na de zomervakantie starten de bijeenkomsten voor alle groepen weer.

De taallessen blijven door gaan tot aan de zomervakantie. U bent elke donderdag van 11.00-12.00 uur welkom in de ouderkamer.

Helaas is het door het vele organiseren van de Koningsspelen niet meer gelukt om een vader en kind avond te organiseren. Wij hopen op uw begrip.


*********************************************************************************************

AGENDA OUDERKAMER SCHOOLJAAR 2018-2019

Elke maandag is er koffie drinken in de ouderkamer. Dit is van 08.30 uur tot 09.30 uur. De ene week is er koffie drinken en de andere week een voorlichting tijdens de koffie.

AUGUSTUS
Maandag 27 augustus: Koffie drinken

SEPTEMBER
Maandag 3 september: Voorstellen Intern Begeleider, Maatschappelijk werkster en logopedie
Maandag 3 september: Informatiebijeenkomst groep 1/2 15.00- 16.00
Dinsdag 4 september Informatiebijeenkomst groep 3/4 15.00- 16.00
Donderdag 6 september: Informatiebijeenkomst groep 5/ 6 15.00- 15.30
Donderdag 6 september: Informatiebijeenkomst groep 7/ 8 15.30- 16.00
Maandag 10 september: Informatie over de vrijwillige ouderbijdrage door Gabriëlle, koffie met Sandra?
Dinsdag 11 september : Cursus opvoedstijlen (een verdieping op de cursus van vorig jaar) 08.45 – 10.15
Maandag 17 september: Vrij ivm studiedag
Dinsdag 18 september: Cursus opvoedstijlen (een verdieping op de cursus van vorig jaar) 08.45 – 10.15
Maandag 24 september Opvoedparty
Dinsdag 25 september: Cursus opvoedstijlen (een verdieping op de cursus van vorig jaar) 08.45 – 10.15

OKTOBER
Maandag: 1 oktober Koffiedrinken met het wijkteam
Dinsdag 2 oktober: Cursus opvoedstijlen (een verdieping op de cursus van vorig jaar) 08.45 – 10.15
Donderdag 4 oktober Vaderavond: Cursus opvoedstijlen door Avant Sanare 19.00- 20.00
Dinsdag 9 oktober: Cursus opvoedstijlen (een verdieping op de cursus van vorig jaar) 08.45 – 10.15
Maandag: 15 oktober _______________
X vakantie

NOVEMBER
Maandag: 5 november Koffiedrinken met het wijkteam en Sandra
Maandag: 12 november Bijeenkomst puberbrein door het CJG
Donderdag 15 november Vaderavond: Cursus opvoedstijlen door Avant Sanare (19.00- 20.00)
Maandag 19 november: Koffie
Maandag: 26 november Opvoedcursus door Gabriëlle

DECEMBER
Maandag: 3 december Koffiedrinken met het wijkteam
Maandag: 10 december ___________________
Maandag: 17 december ___________________
X vakantie
X vakantie

JANUARI
Maandag 7 januari Koffie
Dinsdag 8 januari Bijeenkomst peuter in zicht voor ouders met een kind tot 4 jaar.
Maandag 14 januari Koffie met Sandra?
Dinsdag 15 januari Bijeenkomst peuter in zicht voor ouders met een kind tot 4 jaar.
Maandag 21 januari koffie en voorlichting mediawijsheid door de wijkverpleegkundige
Dinsdag 22 januari Bijeenkomst peuter in zicht voor ouders met een kind tot 4 jaar.
Maandag 28 januari Koffie ___________
Dinsdag 29 januari Bijeenkomst peuter in zicht voor ouders met een kind tot 4 jaar.

FEBRUARI
Maandag 4 februari koffie___________
Dinsdag 5 februari Bijeenkomst peuter in zicht voor ouders met een kind tot 4 jaar.
Maandag 11 februari Koffie ____________
X

MAART
Maandag 4 maart koffie
Maandag 11 maart Koffie
Donderdag 14 maart Vader en kind avond (gr 3 tot en met 8?) 18.00- 19.30
Maandag 18 maart koffie Voorlichting seksuele ontwikkeling door de wijkverpleegkundige.
Maandag 25 maart Koffie

APRIL
Maandag 1 april Koffie ____________
Maandag 8 april Koffie ___________
Maandag 15 april Koffie___________
Xx vakantie

MEI
Maandag 6 mei koffie
Maandag 13 mei koffie
Maandag 20 mei Koffie
Maandag 27 mei Koffie

JUNI
Maandag 3 juni koffie
X Pinksteren
Maandag 17 juni koffie
Maandag 24 juni koffie___________
Maandag 1 juli koffie
Maandag 8 juli koffie___________
Maandag 15 juli Koffie
Bijeenkomsten per groep van 15.00 – 16.00 uur

Elke maandagmiddag vinden er in de ouderkamer bijeenkomsten plaats voor ouders
van leerlingen uit een bepaalde groep. Hieronder vindt u het overzicht:

Wilt u erop letten dat de geleende rekenspelletjes elke maandag weer terugkomen? Alvast bedankt!

AUGUSTUS
Maandag 27 augustus: -

SEPTEMBER
Maandag 3 september: Bijeenkomst voor de ouders van groep 1
Dinsdag 4 september: Bijeenkomst voor de ouders van groep 0
Maandag 10 september: Doorstap groep 4
Maandag: 24 september Overstap groep 3

OKTOBER
Maandag: 1 oktober Bijeenkomst groep 1/ 2
Maandag: 8 oktober Bijeenkomst groep 5/ 6
Maandag: 15 oktober Overstap gr 3
X vakantie

NOVEMBER
Maandag: 5 november Doorstap groep 4
Maandag: 12 november Overstap groep 3
Maandag 19 november: Bijeenkomst groep 1/ 2
Maandag: 26 november Bijeenkomst groep 7

DECEMBER
Maandag: 3 december Overstap groep 3
Maandag: 10 december Bijeenkomst groep 8
Maandag: 17 december Bijeenkomst groep 4
X vakantie
X vakantie

JANUARI
Maandag 7 januari Overstap gr 3
Maandag 14 januari Bijeenkomst groep 1/ 2
Maandag 21 januari Doorstap groep 4
Maandag 28 januari Bijeenkomst groep 5/ 6

FEBRUARI
Maandag 4 februari Overstap groep 3
Maandag 11 februari Bijeenkomst groep 1/ 2
X

MAART

Maandag 4 maart Overstap groep 3
Maandag 11 maart Doorstap groep 4
Maandag 18 maart Bijeenkomst groep 1/ 2
Maandag 25 maart Bijeenkomst groep 5/ 6

APRIL
Maandag 1 april Overstap groep 3
Maandag 8 april Bijeenkomst groep 8
Maandag 15 april Doorstap groep 4
Xx vakantie

MEI
Maandag 6 mei Overstap groep 3
Maandag 13 mei Bijeenkomst groep 1/2
Maandag 20 mei x
Maandag 27 mei Overstap groep 3

JUNI
Maandag 3 juni Doorstapfeest
X pinksteren x
Maandag 17 juni Overstapfeest
Maandag 24 juni x

JULI
Maandag 1 juli x
Maandag 8 juli xThuis in taal:
Elke donderdag is er inloop in de groepen 0, 1/ 2 en 3/ 4. In de ouderkamer gaan we daarna nog even napraten en kunt u een filmpje bekijken van de klas van uw kind. Zo ziet u hoe wij de kinderen iets leren en hoe u dit thuis kunt doen.

Hieronder ziet u wanneer u na de inloop filmpjes van de klas kunt zien:

In september:
09.00- 09.30 Ouders van kinderen uit groep 0

In oktober:
09.00- 09.30 Ouders van kinderen uit groep 1/ 2

In november:
09.00- 09.30 Ouders van kinderen uit groep 3/4

Taalles :
Elke donderdag van 11.00- 12.00

*********************************************************************************************

13 februari 2018


Vandaag is de laatste bijeenkomst geweest van de cursus opvoedstijlen die gegeven is in de ouderkamer. Vandaag was het onderwerp: Peuters.


Regels voor een goede omgang met peuters:

1) Plan je afspraken goed. Zorg ervoor dat je tijd hebt als je kind uit school komt. Plan ook niet te veel activiteiten op een dag of in een week.

2) Ga geen machtsstrijd met kinderen aan. Verdeel desnoods even de taken met je man of kom later even op het gedrag van je kind terug als je zelf weer rustig bent.

3) Negeer af en toe het gedrag van je kind. Leg niet steeds de focus op het negatieve gedrag!

Complimenten geven. Geef vooral veel complimenten en zeg ook waarom je een compliment geef. Voorbeeld: 'Ik ben blij dat je je jas op hangt. Wat goed van jou!'

4) Zorg voor een veilige situatie.

5) Stel duidelijke grenzen. wat mag wel en wat mag niet?


Als je ergens tegenaan loopt, vragen hebt of wat anders wilt weten kun je:

- Bij je eigen familie/ buren of vrienden om hulp/ advies vragen.

- Naar de school maatschappelijk werkster gaan.

- Contact opnemen met het wijkteam.


Aan het einde van deze bijeenkomst ontving iedereen een groot en welverdiend applaus met een diploma .

Iedereen bedankt voor de leerzame, gezellige en fijne bijeenkomsten!


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

24 januari 2018


Deze wist u datjes horen bij de bijeenkomst opvoedstijlen die nu nog 3 keer op de dinsdag plaats vindt.

- Wist u dat alles alles wat wij VOELEN invloed heeft op wat wij DENKEN?

- Wist u dat wat wij DENKEN invloed heeft op wat wij DOEN?

Voorbeeld:
Als wij ons niet fijn voelen gaan we negatief denken en uiteindelijk soms ook negatief reageren ( tegen onze kinderen).


- Als we ons fijn voelen gaan we ook positief denken en vrolijk doen ( tegen onze kinderen).

- Wist u dat dit allemaal effect heeft op de opvoeding van onze kinderen?

- Wist u dat wij snel kijken naar de fouten?

- Wist u dat het belangrijk is om juist eerst naar de positieve kanten te kijken?

Voorbeeld:

1 + 1 = 2

2 + 2 = 4

3 + 3 = 6

4 + 4 = 10 x Dit is niet goed


- Wist u dat we bij het bovenstaande voorbeeld soms snel zeggen: 'He dat is niet goed'!

- Wist u dat het beter is om te kijken naar de 3 goede sommen en dat we ook kunnen zeggen: 'van foutjes kun je leren'.

- Wist i dat uw kind meer zelfvertrouwen krijgt als hij of zij complimenten krijgt?

- Wist u dat het helpt om gerichte complimenten te geven?Voorbeeld:

Niet: Wat ben je aardig.

Wel: 'Wat aardig dat jij die jongen hielp opstaan toen hij gevallen was'!


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3 oktober 2017

Dinsdag 3 oktober hadden we een bijeenkomst van ' Gezonde geest in een gezond lichaam'. Dit keer ging het over budgetteren.

De tips die we kregen:

1. Maak een overzicht van je financiën. Noteer alle inkomsten en uitgaven.

2. Ga na of je recht op toeslagen hebt.

3. Wijkteams, maatschappelijk werkers en de gemeente kunnen je informatie geven die je wellicht nodig hebt.

4. Zorg altijd dat je een apart potje voor onverwachte uitgaven hebt!!!

5. Leer kinderen op jonge leeftijd al dat ze moeten sparen.

---

14 september 2017


Afgelopen dinsdag hebben we een voorlichting gehad tijdens de bijeenkomst ' Gezonde geest in een gezond lichaam' .

Hieronder enkele wist u datjes:

  • Wist u dat u mogelijk recht heeft op verschillende toeslagen?
  • Wist u dat dat gaat over kinderopvangtoeslag, huurtoeslag en zorgtoeslag?
  • Wist u dat u op http://www.toeslagen.nl meer informatie kunt vinden?
  • Wist u dat u eigenlijk altijd even moet kijken of u er recht op hebt? Anders loopt u wellicht een hoop geld mis!
  • Wist u dat mensen die de informatie voor de belasti g niet eerlijk invullen erg in de problemen kunnen komen?
  • Wwist u dat u een betalingsregeling kunt treffen als u een aanslag niet kan betalen?
  • Bij zo' n regeling wordt uw dossier 3 jaar lang bekeken. Na 3 jaar wordt het bedrag kwijtgescholden.
  • Wist u dat u vaak medische kosten kunt terugkrijgen?
  • U kunt aan het jaar een eindnota vragen bij de apotheek/ tandarts en ziekenhuizen en dit totaalbedrag indienen

______________________________________________________________________________________

Dinsdag 5 september begonnen we weer met de wekelijkse bijeenkomsten van ‘Een gezonde geest in een gezond lichaam’.

Deze bijeenkomsten waren erg druk bezocht voor de vakantie. Voor de zomervakantie hebben we onderwerpen als stress behandeld, maar ook gezonde voeding en bewegen waren onderwerpen die behandeld zijn. Tijdens de eerste bijeenkomst na de zomervakantie waren we met een gezellige groep moeders. Er waren 9 moeders die hieraan deelnamen. We kregen we allemaal een blad met een boom erop. Iedereen kreeg de opdracht om iets uit te knippen/te tekenen of op te schrijven wat voor hem of haar belangrijk is. Daarna moesten we dit aan elkaar presenteren. Het doel hiervan was dat je je bewust bent van de dingen die je belangrijk vindt!

Tijdens de volgende bijeenkomst krijgen we uitleg over handig budgetteren. Ook toeslagen aan vragen wordt besproken.
De volgende bijeenkomst is dinsdag 12 oktober om 09.00 tot 10.30 uur.
Contactgegevens
PCBS Willem van Oranje
Hendrick Croesinckstraat 36
3074 PG Rotterdam

Tel: 010 - 419 52 89
Fax: 010 - 432 16 59

Deze pagina in de Favorieten opnemen
Deze pagina printen