Groep 7-8
December 2018

Verjaardagskalender
Hieperdepiep HOERA voor onze jarigen in december:

8 december • Ayoub
25 december • Youssef

Van harte gefeliciteerd!

Schoolschaatsen
Voordat het echte schaatsseizoen begint en de schaatsbaan voor publiek wordt geopend (vanaf december), worden leerlingen van de groepen 7 en 8 van de Rotterdamse basisscholen uitgenodigd om gratis te komen schoolschaatsen op de Schaatsbaan Rotterdam. Wij waren op dinsdagmorgen 13 november jl. samen met onze parallelgroep 7/8 van onze nevenlocatie De Savornin Lohman aan de beurt. Naast gratis vervoer heen en terug per bus en gratis schoolschaatsen (incl. gebruik van schaatsen) kregen de leerlin-gen bij vertrek een polsbandje en een vrij-kaartje om nog eens terug te komen in december. Hoe cool was en is dat!

Sinterklaasviering
Woensdag 5 december a.s. vieren we op school het Sinterklaasfeest. Groep 7/8 viert het feest door voor elkaar surprises te maken. Door loting is inmiddels bepaald wie voor wie een surprise maakt. Goed om nog even te vermelden, welke afspraken we met elkaar hebben gemaakt:

• we kopen een cadeautje van € 4,= volgens de wens(en) op het lootje (bonnetje graag inleveren bij de leer-kracht, dan krijgt u het geld terug);
• we maken een voor de ontvanger leuke, originele surprise (dus geen 2e hands versie, niet iets vies of flauws...);
• we maken een persoonlijk gedichtje van ten minste vier regels (liever/leuker wat langer);
• we houden natuurlijk geheim wie we bij de loting hebben getrokken, anders is het immers geen surprise meer;
• we nemen dinsdag 4 december alvast onze surprise mee naar school, verpakt in een vuilniszak (onherkenbaar), dan zet de leerkracht ze ongezien apart;
• we doen ons best er voor iedereen een leuk feest van te maken!

Groep 8: oriëntatie VO-scholen
Op donderdag 8 november jl. vond voor u als ouder(s)/verzorger(s) van de achtstegroepers een informatieavond plaats,
waarop u nader werd geïnformeerd over het overstaptraject van primair naar voortgezet onderwijs met betrekking tot
advisering, aanmelding en plaatsing. Met het eind groep 7 gegeven voorlopig advies in gedachten kunt u zich de komende
tijd oriënteren op een vervolgschool voor uw zoon/dochter. In de aan de achtstegroepers uitgereikte VO-gids vindt u een totaaloverzicht van de Rotterdamse scholen voor voortgezet onderwijs (Schoolwijzer: blz. 78 t/m 87) en een overzicht van alle open dagen/lesmiddagen/voorlichtingsavonden (OpenDagenPlanner (blz. 74 t/m 77). Op de website van FOKOR (= Federatie van Onderwijskoepelorganisaties en Openbaar Onderwijs Rotterdam) www.schoolkeuzerotterdam.nl kunt u heel gemakkelijk de verschillende scholen voor voortgezet onderwijs vinden, die overeenkomen met het voor uw kind gegeven
(voorlopig) basisschooladvies. Op donderdagochtend 13 december a.s. gaan we naar de Informatiemarkt VO
(zgn. Scholenmarkt) in de Persoonshal. U als ouder(s)/verzorger(s) kunt daar ook (op eigen gelegenheid) naartoe.

Na afname van de Cito M8-toetsen (half januari/begin februari) zullen de zgn. basisschooladviezen definitief worden bepaald en de onderwijskundige rapporten opgemaakt. U zult vervolgens half februari worden uitgenodigd voor het adviesgesprek, waarna uw zoon/dochter kan worden aangemeld bij de vervolgschool (week 10 en 11: 5 t/m 15 maart 2019). Zie ook het tijdspad po > vo, dat op de informatieavond werd uitgereikt en als bijlage in deze nieuwsbrief is opgenomen. Goed om te weten, dat wij in het overstaptraject de Rotterdamse Plaatsingswijzer gebruiken, zie www.fokor.nl >Rotterdamse Plaatsingswijzer.

Bliksemstage
Donderdagmiddag 13 november a.s. gaan we op Bliksemstage. Een bliksemstage is een bedrijfsbezoek van één dagdeel voor leerlingen van de basisschool (groep 7/8), georganiseerd door JINC. Door beroepsoriëntatie op de werkvloer en het aanbieden van workshops over ondernemerschap helpt JINC jongeren een goede keuze te maken voor een sector of vervolgopleiding, zodat ze een goede start kunnen maken op de arbeidsmarkt.

Schoolagenda
5 december • Sinterklaasviering
13 december • Scholenmarkt
en Bliksemstage
19 december • Kerstviering
21 december • Kerstvakantie

N.B. iedere maandag 08.30 uur koffie/theedrinken (ouderkamer)
Contactgegevens
PCBS Willem van Oranje
Hendrick Croesinckstraat 36
3074 PG Rotterdam

Tel: 010 - 419 52 89
Fax: 010 - 432 16 59

Deze pagina in de Favorieten opnemen
Deze pagina printen